Anda di sini

5C kunchi penyulut Wong Siew Hai dalam industri elektronik

Advertisement
 Personal Journey to Corporate World’ ti diatur ba Bilik Seminata PITAS, UNIMAS ditu, kemari.
BEJADI PROGRAM: Wong (tiga kanan) disempulang Sapit Mandal Chanselor (Akademik & Antarabansa) Proff Dr. Ahmad Hata Rasit (tiga ari kiba) muka tutup gambar kelai bejadika program “Learn From The CEO : Personal Journey to Corporate World’ ti diatur ba Bilik Seminata PITAS, UNIMAS ditu, kemari.

KOTA SAMARAHAN: Nyapai penyulut besai dalam industri elektronik dunya ukai pekara ti muntang tang Datuk Seri Wong Siew Hai, Chairman Malaysian American Electronics Industry (MAEI) bepanggai sereta ngemeranka 5C.

Peneleba ti mayuh pengelama urung 30 taun meri servis ba mayuh macham kapasiti dalam industri elektronik, ukai peneleba sereta penyulut ti muntang. Deka nuju tauka nyapai penyulut betapi enggau mayuh ubah, semekih, pilih sereta patut ngemeranka ulah ti meruan kelimpah landik dalam komunikasyen.

Wong maya bejakuka pasal “Learn From The CEO : Personal Journey to Corporate World” ti diatur Fakulti Sains Kognitif & Pemansang Mensia, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) bekunsi chara nyapai penyulut.

Iya bekunsi seraya madahka bisi ‘5C’ ke patut dikemeran sereta dikemeratka sekumbang  nengah pejalai nuju pemujur dalam bidang ti dipasuk iya.

“Lima C (5C) ti deka dipekunsika aku enggau kita iya nya ‘Change, Competativeness, Communication, Character, Choice’, ku iya.

Keterubah ku iya ‘change’, deka mujur dalam enda ngira bidang patut ulih nerima mayuh ubah lebih agi dalam bidang teknologi ti kelalu jampat berubah. “Nuan mesti ngaku ubah ke nyadi.

Enda ngira nama utai dikereja sekalika ba universiti tauka ba endur gawa pekara berubah maya nya, bepanggai ngagai nuan nelebaka diri sereta nerima ubah nya.

“Anang ngenggaika ubah ke nyadi laban ari ubah nya nuan deka bulih pekara ti positif,” ku iya seraya madahka nya bekaul enggau teknologi kemaya hari tu ti chukup jampat berubah.

Kedua,’competativeness’ iya nya sedia napi mayuh pemar sereta besemekih dalam industri, ku iya.

“Lebuh nuan di luar din, mayuh pekara tauka pemar deka ditapi iya nya sekalika nuan besemekih enggu diri empu, besemekih enggau bakih sereta kompeni nuan besemekih enggau kompeni bukai dalam industri ti sama.

“Kena napi semua nya nuan patut nyikap diri besemekih sereta nguji nyadi kompetatif sereta terus nguji ngangkatka pemanah diri empu,” ku iya.

Ketiga, ku iya, ti pemadu beguna iya nya ‘communication’, patut nemu chara komunikasyen enggau ketuai, supervisor sereta orang ke gawa enggau nuan.

“Pengelandik komunikasyen chukup beguna. Enti enda nemu belajar. Aku duah madah ke orang, kemeranka komunikasyen.

“Keempat,’character’ iya nya nuan patut ngembuan ulah tauka perangai ti ngasuh orang ke nuan, nadai bechiping, etika dagang ti tinggi, ngereja pengawa ti meruan.

“Baka orang dalam kompeni aku, sida bisi datai ngelawa sereta berandau enggau aku nusui pasal kereja, pasal penanggul ke ditapi, aku berunding kediri nama kebuah sida tu madah pekara sida ba aku. Nama kebuah? laban sida pechaya ke nuan.

Kelima ku Wong iya nya ‘choice’, semua orang bisi pilih baka bekaul enggau kereja sekalika nuan deka nerima peluang kereja nya tauka enda.

“Baka aku empu maya keterubauh kereja suba aku milih nama ke manah ba aku iya nya milih kereja di Pulau Pinang.

“Nuan bisi pilih dalam betapi enggau pemar, nuan ngambi pemar nya, nya mih pilih nuan.

“Maya deka milih enda tau enda berunding panjai, minta penemu ari bakih, api indai, bini tauka laki sereta diri sebilik, ari nya nuan bulih penemu ti bebida lalu ke penudi nuan ngaga pemutus milih bagi ke dipilih,’ ku iya bekunsi pejalai iya ari pun nuju dunya korporat.

Wong ti nyadi Chairman American Malaysian Chamber of Commerce (AMCHAM) lebuh mulaika pengingat maya iya keterubah endar bulih kereja sepenembu belajar Master dalam Sains Pengurusan lalu dulu ari nya udah ngambi pelajar Mekanikal Injiniring ba sebuah universiti di London, sereta pulai ke Malaysia dalam taun 1975.

Ngenang baru beberapa hari pengudah pulai ke Malaysia maya nya suba ku Wong, iya bisi minta kereja ba kompeni Intel nengah atur pengawa interbiu tebuka ba hotel di Kuala Lumpur sereta mujur interbiu lalu diterima kereja enggau kompeni nya ti bepalan di Penang.

Wong ti asal ari Alor Setar lebuh ti ingatka maya iya berengkah gawa enggau kompeni Intel dalam taun 1970-an suba orang betanya kebuah iya deka masuk industri elektronik.

“Maya aku masuk industri elektronik suba, sida dalam industri tu madah industri elektornik iya nya indutri ti enda tan lama, datai kitu ngena orang gawa udah nya setaun dua lalu ninggalka menua tu.

“Sida nanya aku nama kebuah deka masuk industri elektronik? Aku madah diri rindu ke industri.  

“Baru iya gawa mayuh pekara baru dipelajar tang laban aku belajarka mekanikal injiniring, aku ngemeranka semua utai dipelajar aku nya ba kereja aku,” ku iya ti bekunsika peneleba,  penyulut iya dalam industri elektronik ngagai nembiak Fakulti Sains Kongnitif & Pemansang Mensia, UNIMAS. Diatu, industri ti dikumbai enda tan nya nyadi entara pengaji ke pemadu besai di Malaysia.

Wong chukup dikelala maya enggau Intel, berengkah nyadi injiniri ngenukuka kualiti lalu ke penudi gawa nyadi mandal presiden Technology and Manufacturing Group (TMG) enggau Menijar Besai Assembely and Test Manufacturing (ATM).  

Iya mega mandal presiden TMG keterubah ti milih Malaysia nyadi palan operasayen iya, enda bepindah ngagai Amerika Syarikat baka ti patut dititih sida ke bukai dulu ari nya.

Iya kala nyadi mandal presiden Dell’s Asia Pacific Customer Service Centre kelimpah ari bisi dalam rintai kaunsil intitusyen pelajar tinggi baka KDU enggau MMU sereta ke bukai.