Anda di sini

Dasar Privasi

Advertisement

Harian Borneo Sdn Bhd (“kami”) mengendalikan laman sesawang https://www.utusanborneo.com.my dan aplikasi mudah alih Utusan Borneo Online (“Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan anda berkaitan dengan data tersebut. Dasar Privasi kami untuk Harian Borneo Sdn Bhd dibuat dengan bantuan laman sesawang Dasar Privasi Percuma.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat yang berbeza untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
    • Alamat e-mel
    • Nama pertama dan nama keluarga
    • Nombor telefon
    • Alamat, Negeri, Wilayah, Poskod/Pos, Bandar
    • Cookie dan Data Penggunaan

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh pencari anda apabila anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan dari atau melalui peranti mudah alih (“Data Penggunaan”).

Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (cth. alamat IP), jenis pencari, versi pencari, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang diluangkan pada halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan dari atau melalui peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pencari Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Penjejakan & Data Cookies

Kami menggunakan cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Cookies ialah fail dengan jumlah data yang kecil yang mungkin merangkumi pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke pencari anda daripada laman sesawang dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan juga digunakan ialah isyarat, tag dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pencari anda untuk menolak semua cookie atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak boleh menggunakan sebilangan bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh cookies yang kami gunakan:
    • Cookies Sesi. Kami menggunakan Cookies Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
    • Cookies Pilihan. Kami menggunakan Cookies Pilihan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
    • Cookies Keselamatan. Kami menggunakan Cookies Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Harian Borneo Sdn Bhd menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:
    • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan
    • Untuk memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan kami
    • Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
    • Untuk menyediakan perkhidmatan dan sokongan pelanggan
    • Untuk menyediakan analisis atau maklumat berharga supaya kami boleh menambah baik Perkhidmatan
    • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
    • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke — dan dikekalkan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.
Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Harian Borneo Sdn Bhd akan mengambil semua langkah munasabah yang perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda kepada organisasi atau negara akan berlaku melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-undang

Harian Borneo Sdn Bhd mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan tersebut perlu untuk:

    • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
    • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Harian Borneo Sdn Bhd
    • Untuk mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
    • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
    • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik ialah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin mengupah syarikat dan individu pihak ketiga untuk memfasilitasi Perkhidmatan kami (“Pembekal Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas ini bagi pihak kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analitik

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

    • Google Analytics
Google Analytics ialah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang menjejak dan melaporkan trafik laman sesawang. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejak dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk mengonsteks dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ms

    • Statcounter
Statcounter ialah alat analisis trafik laman sesawang. Anda boleh membaca Dasar Privasi untuk Statcounter di sini: https://statcounter.com/about/legal/

Pautan Ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap laman yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak mengendalikan pengguna di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak secara sedar mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun. Jika anda ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Kanak-anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Perubahan Kepada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting pada Perkhidmatan kami, sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini "tarikh berkuat kuasa" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

Melalui nombor telefon: 082-485111

Advertisement