Anda di sini

Bidang pelajar patut dikemerat kelebih agi ungkup raban nembiak: Mong

Advertisement

Laban tu kunchi ti pemadu beguna dalam nentuka pemansang sebuah menua, ngadaka modal mensia ti bisi kualiti

Mong (tengah) begulai enggau pengereja pengawa KEMAS Sri Aman melah kek Hari Pengajar enggau Hari Pengada pengereja pengawa ti diatur maya program tu kena malam Hari Enam.
Mong (tengah) begulai enggau pengereja pengawa KEMAS Sri Aman melah kek Hari Pengajar enggau Hari Pengada pengereja pengawa ti diatur maya program tu kena malam Hari Enam.

KUCHING: Pelajar iya nya kunchi ti besai ngagai pemansang sebuah menua, nya alai pemansang pelajar tu patut dikemeratka, pia ku Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Bukit Begunan Datuk Mong Dagang.

Nitih ku iya, dalam ngemansangka sebuah menua ti maju enggau ngembuan prestasi ti tinggi, pemansang modal mensia patut dikemeratka iya nya nyendiaka awak enggau peluang pelajar ti pemadu manah ungkup rayat.

Berindik ari tu, ku iya, perintah seruran berati enggau silik bekaul pemansang pelajar ngagai bala anak di nengeri tu nyengkaum nyendiaka pelajar ti nadai bebayar ungkup bala anak Sarawak ke deka nampung pelajar sida ba Intitusyen Pelajar Tinggi (IPT) di nengeri tu.

“Aku minta ngagai bala anak Sarawak ngambika ngena peluang nampung pelajar sida laban pengudah tembu belajar ila, bala anak tu mih entara pesaka ti pemadu berega dalam ngemansangka menua ke renggat ti tinggi agi,” ku iya.

Iya madah munyi tu lebuh ti bejaku maya ti bejadi Pengerami Makai Lemai 'Glitz and Glam' ke diatur Opis Pemansang Komuniti (KEMAS) Bagi Menua Sri Aman ti diatur ba sebuah hotel tebilang di Mengeri Kuching ditu kena malam Hari Enam nyin tadi.

Beserimbai enggau tu, Mong madah, KEMAS mega megai pangku pengawa ti beguna baka Opis Pelilih Menua sereta Opis Residen dalam mantu ngembing Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK) di nengeri tu nembuka penerang profil genturng pendiau ba renggat rumah panjai.

Ku iya, format profil genturng pendiau ke disediaka raban KEMAS iya nya nyau deka sebaka enggau format ti disediaka Opis Pelilih Menua enggau Opis Residen.

“Nya alai, aku ngarapka raban KEMAS mega megai tanggungpengawa mantu genturung pendiau nembuka profil tu ba renggat genturung pendiau enggau rumah panjai ke dipegai KEMAS,” ku iya.

Iya nambah, tetiap JKKK di nengeri tu patut nganjung penerang profil genturung pendiau ke Opis Pelilih Menua, Opis Residen enggau Opis KEMAS sereta Opis Pengari Rayat ambis nadai dua kali setaun.

“Pengawa ngemaru profil tu selalu nya deka diapejalaika kena bulan Jun enggau Disember. Nya alai, tetiap JKKK patut suah agi ngemaruka penerang ti bisi dalam profil tu,” ku iya nerang enggau silik.

Beserimbai enggau tu, Mong mega madahka pengingin ati ti deka terus ngerapitka kaul kerejasama ti rat dalam ngatur mayuh macham aktiviti komuniti kelebih agi di sitak DUN ari baruh pegai iya iya nya DUN Bukit Begunan.

“Kitai deka bekerejasama dalam bejalaika program pengudah tu dikena mantu ngemansangka komuniti di kandang menua DUN Bukit Begunan.

“Tu beguna, ungkup kitai sama begulai ngiga pekara ti dipinta rayat kelebih agi pemasnang di sitak Bukit Begunan,” ku iya nerang .

Sama bisi datai maya pengerami tu, Pemesai KEMAS Bagi Menua Sri Aman Marinda Stewart Thaim, Supervisor Pelajar Tumu Nembiak Mit, KEMAS Sri Aman Wan Habeeb Wan Mohamad, Supervisor Pelajar Pengelandik, KEMAS Sri Aman Rosani Ham enggau bala bukai.

Berindik ari tu, mayuh macham aktiviti diatur beserimbai enggau pengerami tu baka Pekit Karaoke, Pekit 'King and Queen' KEMAS Sri Aman, pengawa nyuaka perais ngagai pengereja pengawa KEMAS ti udah beranak enggau pengereja pengawa ti mindah sereta program melah kek Hari Pengajar enggau Hari Pengada sida ke ada kena bulan Januari nyentuk Disember 2024.

Lebuh pengerami tu mega Mong udah madahka agih belanja sepenyampau RM10,000 ungkup KEMAS Sri Aman dikena bejalaika aktiviti opis tu ungkup taun tu.

Advertisement