Anda di sini

Pemansang integritienggau fizikal patut setipak: Juanda

Advertisement

Komuniti megai tanggungpengawa dalam nentuka nengeri tu mansang, ngembuan ulah sereta integriti ba tikas ti tinggi

Yakub (dua kanan) lebuh ti nyuaka tepa ngagai Juanda (dua kiba) ba pengerami nya.
Yakub (dua kanan) lebuh ti nyuaka tepa ngagai Juanda (dua kiba) ba pengerami nya.

“Pemansang fizikal enggau integriti patut seriris, tang tu ukai siti pekara ti muntang lalu bisi pemar,” 

Datuk Dr. Juanda Jaya
Sapit Menteri Integriti enggau Ombudsman

MUKAH: Pemansang integriti patut diatur setipak enggau pemansang fizikal ari perintah nengeri.

Sapit Menteri Integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah, kelai tu iya nya sebagi ari chara perintah nengeri iya nya pekara ti mega bisi dalam Pelin Strategi Pemansang Pengudah COVID-19 2030 (PCDS 2030).

“Pemansang fizikal enggau integriti patut seriris, tang tu ukai siti pekara ti muntang lalu bisi pemar,” ku iya lebuh Program Jelajah Integriti Siri Empat 2023 Pelilih Menua Mit Balingian ti diatur ba Balai Komuniti Balingian kena Hari Lima nyin tadi.

Ku iya agi, komuniti megai tanggungpengawa ti chukup berat dalam nentuka nengeri tu mansang tang pia mega ngembuan ulah sereta integriti ba tikas ti tinggi.

Ambika chunto, pengawa nyiri bisi 166 Pemesai Integriti Bertauliah (CeIO) ba opis ngambika ulih nyadi mata enggau pending perintah dalam nentuka semua prosedur dititihka.

Tu iya nya dikena nentuka pengawa ngatur nengeri tu beresi enggau semua pengawa administrasyen dipejalaika enggau manah.

Pengudah nya, siti ari pengawa nasat deka digaga dulu sebedau siti pekara dibantaika di kabinet lalu pengudah nya dikemendarka ari Kunsil Nengeri (DUN).

Ari sukut pangku pengawa komuniti, sida mega ulih megai tanggungpengawa dalam nentuka pengawa ti diberi raban ti bekuasa kandang menua dipejalaika nitih spesifikasyen tauka kunterik ti ditetapka.

Mensia mayuh mega ku Juanda madah ngembuan hak ngaga ripot nyema ngaul penyalah integriti tang ripot mesti betul, ngembuan penerang enggau bukti.

Kelimpah ari nya, raban Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK) mega patut nemu bekaul enggau penerang senentang projek ke dipejalaika dalam genturung pendiau dikena nentuka tetiap projek nitih prosedur, sukat sereta barang ti betul.

Tu mega sama enggau ripot pekara wang patut digaga JKKK bepelasarka agih belanja ti udah diberi pengari rayat ngambika meda guna belanja nya.

Sama datai Residen Mukah Kueh Lei Poh enggau Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Balingian Abdul Yakub Arbi.


 

Advertisement