Anda di sini

Chakah agi besemekih dalam bidang sains, teknologi

Advertisement
Siti Noor Linda (tiga kiba) nyuaka gelar khas ngagai siku nembiak maya pengerami tu.
Siti Noor Linda (tiga kiba) nyuaka gelar khas ngagai siku nembiak maya pengerami tu.

MUKAH: Besemekih dalam bidang sains enggau teknologi patut terus diangkat.

Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Profesor Dr Siti Noor Linda Taib madah, tu ulih dipejalaika enggau ngenegap sereta bebasaka aktiviti kurikulum enggau kokurikulum kelebih agi bidang Sains, Teknologi, Injiniring enggau Matematik (STEM).

“Pelajar STEM beguna dalam ngemansang enggau nentuka menua moden,” ku iya ba Pengerami Graduasyen Ke-12 Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Mukah ditu.

Nitih ku iya, pelajar renggat sekula endang kritikal dalam ngadaka rebak ulih berunding enggau kritis, kreatif sereta ulih bekerejasama.

Ku iya, pemerat patut diberi ngagai kompetensyen 4C tauka 4K iya nya komunikasyen, kerejasama, kreativiti enggau runding kritikal.

“Nembiak ba renggat tu patut diberi peluang belajar sereta ngerembai dalam bidang STEM ngambika ulih nyadi ketuai menua jemah ila.

“Dala umur biak tu, pejalai ngagai penyulut akademik agi jauh sereta besai, nya alai patut bebendar lalu awak ke udah bisi enda ibuh dipejera,” ku iya nerang.

Bisi 115 iku nembiak mujur nembuka pelajar dalam sistem MRSM lalu dirami ba pengerami graduasyen tu.

Pia mega pengerami ti sama udah ngeramika lima iku nembiak ke udah diberi gelar khas.

Sama datai Prinsipal MRSM Mukah Zuraida Zaidi.

Advertisement