Anda di sini

Sarawak agi suntuk stuk barang pemakai

Advertisement
 

Ari diatu nyentuk Krismas Sarawak patut ngimport mayuh agi pemakai ari menua tasik kena napi peminta penguna


“Enda (stuk pemakai enda chukup). Kitai patut ngimport mayuh agi”

Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom 
Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Kandang Menua

Dikarang Rengenyan Labang

KUCHING: Sarawak patut ngimport pemakai ari menua tasik kena napi peminta guna penguna nyentuk ke Krismas taun tu.

Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Kandang Menua, Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom (gambar) madahka nya berindik ari stuk pemakai dalam timpuh ke diatu nyentuk ke Krismas taun tu ti enda chukup.

“Enda (stuk pemakai enda chukup). Kitai patut ngimport mayuh agi.

“Baka ti dipadah aku dulu tadi, Ambika chunto, berau kitai  semina 38 peratus ari self sufficiency level (SSL). Reti nya 62 peratus kitai agi ngimport.

“Ngasilka (pemakai) nya engka begunaka ungkus ti mayuh, enti nuan ngimport nya mudah, tang ungkup sekuriti pemakai nadai pilih, nuan patut ngasilka, laban ambika chunto enti Thailand enggau Vietnam enggai nyual berau sida, nama ke diempa kitai?,” ku iya.

Dr. Rundi nerangka pekara nya lebuh ditanya maya aum pengarang berita sekalika stuk pemakai negeri diatu chukup ke enda nyentuk ke Krismas.

Dulu ari nya, iya bejadi Aum Besai Ninting Taun Grempung Peladang Negeri Sarawak (PPNS) Ke-37 ti diatur ba Hotel Riverside Majestic ditu, kemari.

Bejaku baru, iya madahka perintah nyendiaka tanah kena nambahka asil padi enggau utai tanam ke bukai di Gran Stumbin. 

“Kitai patut sebela (balance) sereta bisi perambu kena nentuka sekuriti pemakai kitai chukup ungkup jemah ila. Enda ngira nama utai ke nyadi dalam setaun, kitai bisi stuk pemakai, nya pemadu beguna,” ku iya.

Dalam aum pengarang berita ti sama, iya madahka  industri betanam betupi patut ngemeranka Private-Public Partnership enggau komoniti (PPP + C) awakka ulih nyingkang ke mua.

Dr Rundi minta nyengkaum Gerempung Peladang Kawasan Negeri Sarawak (PPNS) patut ngemeranka chara nya kelimpah ari belajarka teknologi baru enggau ke bukai.

Iya mega madahka PPNS ulih ngagauka sereta belajar ari pemeranak puku ari menua luar ke bisi penau, rentayan  enggau ngelaku sereta bisi kapasiti ngambi bagi.

“Nama ke patut dikereja kitai diatu, iya nya kitai nguji deka bisi PPP + C tauka Private-Public Partnership with Community, tu chara kitai nyingkang ke mua.

“Nya kebuah kami minta PPNS ngereja semua tu awakka dalam timpuh ti sama sida belajarka teknologi, proses enggau ke bukai.

“Seraya kitai belajarka teknologi, dalam timpuh ti sama kitai mega bulih penguntung ari nambahka asil (pemansut) awakka lebuh manggai ba taun 2030, kitai ulih nyadi  pengeksport  beresi pemakai,” ku iya.

Kelimpah ari nya, iya mega bepenemu orang betanam betupi patut ngubah runding ba chara sida ngereja sereta bejalaika dagang ukai ngena ke lama.

Kedua ku iya, ngereja pengawa ke ulih nyadi dagang sereta ulih meri penguntung ngagai diri empu.

“Nya alai, ubah runding nya ti semina ulih dikereja keterubah, Gerempung Peladang Kawasan (PPK) enggau  Opis Menteri, Opis Betanam Betupi enggau ke bukai ti bekaul.

“Tang PPK iya nya kereban ti betul dikena kitai, awakka 176,000 kaban PPNS deka ngubah chara ke dikemeran enggau ngereja pekara tauka aktiviti ke ulih meri penguntung,” ku iya.

Sama bisi ngulu pengerami tu, Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Kandang Menua ti mega Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Kandang Menua Martin Ben, Chairman Gerempung Peladang Kebangsaan (NAFAS) Datuk Zamri Yaakob, Chairman Gerempung Peladang Kawasan (PPK) Baram Dennis Ngau enggau sida ke bukai.
 

Advertisement