Anda di sini

Sarawak negeri keterubah di Malaysia numbuhka Immune Belt Enforcement Team 

Advertisement

Kelimpah ari nagang pengelekai rabies, IBET mega deka bejalaika pengawa nyaga rampa menua di Sarawak

 Abang Johari lebuh meresa pengawa bebaris meri basa maya bejadi IBET ari baruh UKPS, kemari. - Gambar Roystein Emmor
MERESA: Abang Johari lebuh meresa pengawa bebaris meri basa maya bejadi IBET ari baruh UKPS, kemari. - Gambar Roystein Emmor

“Saya ngarapka semua tim deka ngemujurka pengawa  perintah nyaga trampa menua kitai ambika Sarawak dikelala nyadi negeri gadung di Malaysia”

Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg 
Premier Sarawak  

KUCHING: Perintah Sarawak nyadi ti keterubah numbuhka Immune Belt Enforcement Team (IBET) di menua tu kena nagang pengelekai rabies.

Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, kelimpah ari nagang pengelekai rabies, IBET mega deka nyaga rampa menua di Sarawak.

“Tu beguna amat laban kitai jemah ila  bepanggai ba  kualiti standard ramap menua kitai. 

“Saya ngarapka semua tim deka ngemujurka pengawa  perintah nyaga trampa menua kitai ambika Sarawak dikelala nyadi negeri gadung di Malaysia,” ku iya lebuh bejaku maya pengerami bejadi IBET ari baruh Unit Pengelikun enggau Neritka Adat Sarawak (UKPS) ba Dataran Perayaan Petra Jaya ditu, kemari.

Abang Johari nyemetak madahka perintah negeri seruran beratka energi gadung.

“Aku suah madahka jemah ila kitai bepanggai ba energi gadung lalu  Sarawak bisi sekeda inisiatif kena ngelakuka energi tu. Nya alai, aram mih kitai sama nyaga rampa menua kitai enggau Sarawak, ambika kitai nyadi negeri maju,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya ngenataika pengaga ati ngagai Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Negeri Sarawak (JPBNS) enggau UKPS laban mantaika penemu betikas dunya kena numbuhka IBET.

Abang Johari berasai gaga ati laban bala pemesai  IBET disikap ngena pengelandik enggau penyikar kena mutarka pengawa sida ti mar ila. 

“Kelimpah ari nya,tim IBET mega diberi perengka pengangkut serta sereta kereban moden nyengkaum dron dikena sida bejalaika pengawa ba endur ke balat jauh di ulu entigis.

“Aku arap amat ati enggau semua penyikap enggau kereban ke bisi, tim IBET ulih nyaga kitai ari penyakit rabies ti dibai ukui lelang ari menua sepiak,” ku iya.

Iya mega dipadahka ke alai semua pengereja pengawa IBET nya peranak asal Sarawak ti datai mayuh bemacham pupu bansa ari kandang menua ulu entigis Sarawak.

Tu ku iya, ngelaika perintah Gabungan Parti Sarawak (GPS) seruran enda besiping nyendiaka peluang kereja ngagai semua rayat Sarawak enda ngira bansa, jalai pengarap enggau menua asal.

Ku iya, perintah GPS amat beratka merit enggau penau individu ti diambi bekereja dalam servis opis perintah di Sarawak.

Iya mega madahka perintah GPS deka bebendar nentuka pengelantang rayat Sarawak ambika ulih nyaga sida ari  penyakit baka COVID-19 enggau rabies.

Ku iya,Perintah Sarawak sanggup ngemansutka agih belanja besai dikena melanja sekeda siri operasyen nyengkaum program vaksinasyen ti dijalaika enggau chara besai berengkah ari taun 2018, dikena ngemunaska  rabies.

Iya besukur laban operasyen ke baka nya udah nyaup  ngurangka kes rabies di negeri tu ngagai tikas minimum.

“Kami,perintah GPS seruran sedia deka bekerejasama enggau sesapa aja kena nyaga pekara ti dikemeratka enggau pengelantang rayat Sarawak.

“Nya alai,aku gaga amat ati meda pengawa nyain memorandum pemereti ati (MoU) entara UKPS, Kaunsil Mansik enggau Pemansang Sarawak (SRDC) enggau Sarawak Energy Berhad (SEB) maya bejadi pengerami sehari tu,” ku iya.

Ku iya, MoU nya kena nempa kerejasama nagang penyakit berampit engagu sama bela ngena perengkaguna dikena ngiga chara ke pemadu manah dikena nagang penyakit rabies.

Nengah kerejasama tu, iya pechaya potensial tim IBET ulih dikena nyapai objektif numbuhka nya.

"Tu mih chara perintah GPS mutarka penanggul lalu naka ke diatu udah nyata chara tu meri mayuh asil positif," ku iya.

Iya mega ngarapka mensia mayuh meri sukung enggau kerejasama penuh nggai pengawa ti dipejalaika perintah negeri ti numbuhka IBET.

Advertisement