Anda di sini

Sepital Sri Aman II udah beroperasyen kenyau ari 1 Sept

Advertisement
 

Sepital nya disikap enggau 108 iti katil sereta bisi tujuh iti  servis pakar ngagai semua peranak di Bagi Sri Aman

"Servis pakar ke bisi disediaka iya nya perubat, pediatrik bebuntas, bidan enggau sakit orang indu (O&G),ortopedik, radiologi enggau anestesiologi

Dr Ooi Choo Huck 
Direktor JKN Sarawak 

KUCHING: Opis Pengerai Negeri (JKN) Sarawak  kemari  madahka  Sepital Sri Aman II udah beoperasyen kenyau ari 1 September tu tadi.

Direktor JKN Sarawak Dr Ooi Choo Huck madah,sepital nya disikap enggau 108 iti katil sereta bisi tujuh iti servis pakar.

"Servis pakar ke bisi disediaka iya nya perubat,pediatrik bebuntas, bidan enggau sakit orang indu (O&G),ortopedik, radiologi enggau anestesiologi.

"Servis pakar psikiatri agi dipejalaika ba Sepital lama Sri Aman," ku iya madah nengah penerang berita, kemari. 

Ku Dr Ooi, operasi Sepital Sri Aman II nya deka meri pemaik enggau servis pengerai ngagai semua rayat di Bagi Sri Aman enggau pelilih menua ke besemak enggau nya. 
 

Advertisement