Anda di sini

Meli minyak petrol, diesel ngelui 20 liter begunaka Permit Khas

Advertisement
 

KUCHING: Orang ke deka meli minyak petrol enggau diesel dalam penyampau ti kurang ari 20 liter nyengkaum kes nyadi ngenyit, enda begunaka Permit Khas.

Menteri Dagang Dalam Negeri enggau Pekara Pengguna (KPDNHEP) Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nengah sebengkah  penerang berita kemari madah, Permit Khas tu beguna kena meli penyampau minyak ngelui ari 20 liter.

“Opis Menteri nemu pasal ripot ti dipansutka media enggau dalam media sosial ti bekaul enggau tagang meli minyak petrol enggau diesel ngena tung dram, plastik tauka barang bagi utai ti enda dikemendar ari baruh Akta Kawalan Bekalan (AKB) 1961.

“Nya alai kami ideka madah Permit Khas tu diguna kena meli ngelui ari penyampau 20 liter lalu orang ti meli kurang ari 20 liter nyengkaum kes ngnyit nyadi, dikemendarka sereta enda begunaka Permit Khas,” ku iya.

Bedau lama udah,nutis perintah ari KPDNHEP bisi dikerembaika ti nagang mensia mayuh meli minyak ngena tung dram,tung plastik tauka utai bukai, semadi mih bisi pemendar betulis ari Pemesai Bekal, udah chapuh dikejaku dalam media sosial. 

Nutis nya dikeluarka berindik ari pemutus perintah besai nyaga sereta ngeamtaka pengawa meli minyak ke besubsidi berengkah ari 17 Jun, ti nagang perengka pengangkut ari menua luar ngisi tangki sida ngena minyak petrol RON95, lalu rayat Malaysia enda dikemendarka ngena kontena meli minyak besubsidi nya.

Ku Nanta baru, barang bagi kompemi mit, organisasyen tauka individu ti tau meli minyak petrol enggau diesel ari stesyen minyak ke dikena sida empu, endang dikemendarka ulalu sida mesti minta Permit Khas ari baruh Akta Kawalan Bekalan 1961.

“Atur nya kena nagang barang ke dijaga sereta besubsidi baka petrol enggau diesel ti disalahguna sekeda orang enggau tuju ke enda betul. 

“Kelimpah ari nya, sesapa ke udah diberi pemendar meli minyak petrol enggau diesel ngena Permit Khas tu tau meli ngena tung dram, plastik tauka barang bagi utai bukai ke patut nitihka penyampau ninting hari ti udah dikemendarka,” ku iya.

Tambah Nanta, orang ke deka Permit Khas tu tau minta nya nengah sistem Mysubsidi Permit Khas nengah chara online ari portal http://permitkhas.kpdnhep.gov.my tauka datai kediri empu ngagai barang bagi opis KPDNHEP ke besemak.

Permit Khas tu ku iya, enda bebayar lalu tau diberi ngagai semua orang ke patut.

“Sesapa ke dikemendatrka meli minyak petrol tauka diesel ngena Permit Khas tu tau meli ngena tung dram, plastik tauka utai bukai ti patut, nitihka penyampau ninting hari ti udah dikemendarka.

“Nyentuk ke diatu, raban orang ti udah minta Permit Khas ari Opis Menteri nya, iya nya penguna forklift, sektor betanam enggau betupi, pengemeran industri pemakai peranak ti diau di ulu entigis, penguna perengka pengangkut ai ungkup enjin bot enggau orang ke nambih berikan (ukai megai kad e-nelayan),” ku iya. 

Berebak enggau nya, Nanta madahka ari baru Undang-Undang Akta Kawalan Bekalan (AKB) 1961, tetiap stesyen minyak mesti bisi lisin ari baruh Akta nya ambika stesyen minyak nya tau nyual minyak petrol enggau diesel. 

Antara penetap ti udah ditetapka ari baruh lisin nya,barang bagi stesyen minyak ti enda dikemendarka nyual minyak diesel enggau semua gred petrol, kelimpah ari perengka pengangkut nya ngembuan tangki asal ti udah dikemendarka ejensi ke bekaul, lalu sesapa ti udah dikemendarka KPDNHEP ari baruh Undang-Undang AKB 1961.

Advertisement