Anda di sini

Pangku pengawa Yang di-Pertua enda diperebutka maya TGM PBB, 16-19 Jun 

Advertisement
 

KUCHING: Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) ti nyadi tulang belakang ngagai Gabungan Parti Sarawak (GPS) udah ngaga pemutus ke alai pangku pengawa Yang di-Pertua enggau Sapit Yang di-Pertua Parti enda diperebutka maya Aum Besai Tiga Taun Sekali (TGM) parti tu ke diatur berengkah 16 ngagai 19 Jun 2022.

Ketuai Raban Indu parti tu, Dato Sri Fatimah Abdullah (gambar) madah, mayuh pampang PBB mega udah ngenataika mosyen ambika pangku pengawa ke pemadu tinggi nyengkaum sapit enda diperebut.

Iya madahka pemutus nya mega setipak enggau negeri ti baru nyingkang ngagai fasa endemik enggau dalam proses mulaika pemanah pengudah COVID-19.

"Laban kitai, lumur satu, dekaka PBB tegap, lalu dalam timpuh ti sama kitai deka ke Yang Amat Berhormat Abang Jo (Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg) terus mangku penuduk Yang di-Pertua, kitai deka ke iya ngiring parti PBB laban tu pekara ke diguna kitai.

"(Nambah nya) Strategi Pemansang Pengudah COVID-19 (PCDS) 2030 ulih dipejalaika enggau nyapai objektif menua maju 2030, kitai begunaka perintah ke pemadu tegap, sereta tu ulih kemujurka enti parti ke nyadi tulang belakang perintah tu tegap.

"Nya kebuah pangku pengawa ti tinggi berengkah ari Yang di-Pertua nyentuk Mandal enda diperebutka, udah nya ba renggat Raban Indu enggau Raban Nembiak," ku iya.

Kaban Kunsil Negeri Dalat tu dirandau  pasal pekara nya nyerumba iya nerima penemuai basa ari Sunway Fatility Centre enggau Serakup Main Gempal Isi Bagi Menua Kuching ba bilik aum Opis Menteri Pemansang Orang Indu, Nembiak Mit enggau Pengelantang Pendiau Raban Bansa di Begunan Masja ditu, kemari.

"Tu pemutus ke digaga kami, parti pemadu dulu dikemerat, tegap sereta kitai mega baru tembu pengawa bepilih besai negeri, sereta nya alai kitai mesti nentuka nama ke udah dirintai dalam manifesto patut dipejalaika, kitai nentuka nama ke udah disemaya ulih dikeamatka," ku iya.

Kelimpah ari nya, Fatimah ti nyadi Menteri Pemansang Orang Indu, Nembiak Mit enggau Pengelantang Pendiau Raban Bansa lebuh ti ngenang penemuai ba Sunway Fertility Centre, iya madah bepelasarka statistik Endowment Fund Sarawak Taun 2019, 2020 enggau 2021, penyampau semua rejista pengada anak Sarawak (Status 'K') di Sarawak dalam taun 2019 bisi 33,304 iku; 31,176 iku (2020) enggau ba taun 2021 bisi 24,091 iku.

Nambah nya ku iya, penyampau semua rejista pengada anak ti diadaka di Sarawak (nyengkaum ukai peranak Sarawak) bisi 36,117 iku ba taun 2019; 33,964 iku (2020) enggau bisi 28,261 iku dalam taun 2021.

Bepelasarka statistik nya ke dipatau opis menteri iya, Fatimah madahka bisi ngayanka penurun ba penyampau pengada anak mit di negeri tu, ti dipelabaka nyadi laban mayuh kebuah.

"Nya alai aku meri besai terima kasih ngagai penemuai basa ari Sunway Fertility Centre  ti meri siti pengarap ngagai laki bini ti kededua iya normal ari sukut pengerai, tang enda ulih beranak tauka betubuh bisi. Kitai bisi sebuah institusyen ke ulih meri pengarap ngagai sida tu.

"Entara kebuah kurang penyampau anak mit ke ada laban bisi sekeda ke baru jadi melaki bini deka beranak nganti pengidup udah tegap, tang lebuh tikas pengidup udah tegap dia umur mega udah majak tuai lalu tikas peridi nya majak kurang, tu tau meri penanggul.

"Aku ngasaika Sunway FertilityCentre tau bekerejasama enggau opis menteri kami meri penerang pasal peridi, nama ke ulih ngujungka orang sesiku nya taja pan udah ditemu normal tauka nadai penanggul ba pengerai, ambika banding tang enda ulih beranak tauka betubuh bisi. Pekara tu patut diterangka laban ti pemadu beguna iya nya laki bini nya ulih meretika nama kebuah betubuh bisi awakka enda nyalahka pangan diri," ku iya.

Nambah nya, lebuh ditanya bekaul enggau kebuah penyampau anak mit ke ada di Sarawak majak kurang, Consultant Obstetrician Gynaecologist & Fertility Specialist, Dr Edawati Dahrawi Edrus madah, kebuah keterubah iya nya rebak baru diatu laun belaki tauka bebini ketegal nembuka pelajar sereta gawa dulu.

Nitihku iya, faktor kedua timpuh tauka umur ke produktif beranak tauka betubuh bisi maya umur entara 20 ngagai 35 taun, lalu pengudah umur 35 taun nya, pemujur deka beranak tauka betubuh bisi nya kurang.

"Nya alai maya umur sebedau 35 taun kitai meransang orang ke baru nirika ruang bilik beranak tumu. Enti udah manggai ba umur 35 taun, kami meransang ambika enda kelalu lama nagang diri betubuh bisi, enti udah beberapa bulan udah jadi laki bini nyema nadai kelai betubuh bisi, patut lengkas betemu enggau lutur, awakka lutur kami ulih mantu.

"Kekadang mayuh penyakit kelimpah ari tikas pengerai baka obesiti tau ngasuh tauka ngeruga pekara nya," ku iya ti disempulang CEO Sunway College Kuching Joseph Lim; CEO Sunwa Fertility Centre Woon Ming Ming; Consultant Obstetrician Gynaecologist Dr Mardiana Kipli enggau sida ke bukai.

Bekaul enggau nerima penemuai basa Serakup Main Gempal  Isi Bagi Menua Kuching, iya madahka nya kena meri kelala ngagai gerempung enggau program tauka aktiviti ti diatur baka Kejuaraan Mr. Kuching 2022 kena 18 Jun 2022.

Penemuai basa raban Serakup Main Gempal Isi Bagi Menua Kuching nya betuaika Presiden gerempung nya George Awi William; Sapit Presiden, Ghaz Ghazali; Sekretari, Philomena Dexclyn Siar; Tukang Wang, Mohd Noor Azman enggau Kaban Komiti Kereja Khas Dr Malvern Abdullah.
 

Advertisement