Anda di sini

Lapan bansa barang dirintai dalam Skim Rega Maksimum Hari Gawai

Advertisement

MIRI: Opis Menteri Dagang Dalam Negeri, Koperasi enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) Miri ngelancharka Skim Rega Maksimum Pengerami Hari Gawai pengelama tujuh hari.

Ketuai KPDNKK Pampang Miri Joe Azmi Jamil madah, Skim Rega Maksimum Pengerami Hari Gawai diteritka dalam timpuh 29 Mei nyentuk 4 Jun.

"Bisi lapan bansa barang Skim Rega Maksimum Pengerami Hari Gawai ungkup menua Miri iya nya manuk tuai idup, sayap manuk, bawang burak (China) enggau kubis segala import (Indonesia enggau China enda nyengkaum kubis Beijing)," ku iya madah nengah penerang berita, ensana.

Ku Joe Azmi, kelimpah ari nya sama bisi dipasukka dalam rintai nya baka chabi rangkai, babi idup (rega dijaga ba renggat ladang aja), dagin babi (perut) enggau dagin babi (daging enggau lemak).

Ku iya, orang ke bejual enda tau nyual ngelui ari rega ke dijaga, ngengkahka tanda rega bechura kalas, nentuka stuk ti dijual chukup sereta ngena kereban nimbang ti udah  ditentu sahka.

Orang ke bejual ti sengaja nikika rega enggau nadai kebuah ke patut seerta enggau niat ati deka bulih untung besai, deka diukum ari baruh Akta Nagang Rga enggau Nagang Kelalu Ngambi Untung 2011.

Individu ti ditemu salah deka diukum mata duit RM100,000 tauka dijil tiga taun, lalu enti kompeni deka diukum mata duit  RM500,000 tauka dikompaun RM250,000.

Orang dagang kediri ti enda ngengkahka tanda rega deka diukum mata duit RM50,000 tauka dijil dua taun tauka kededua nya enti amat ditemu salah jika tauka dikompoun RM25,000.

Advertisement