Anda di sini

KPDNHEP komited nentuka rayat dijaga enggau ngemunka SHMMP

Advertisement

SONG: Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) kemari udah madahka rintai barang rega ti dijaga ari baruh Skim Rega Maksima Musin Pengerami (SHMMP)Hari Gawai enggau Pesta Kaamatan 2022.

Menteri KPDNHEP Dato Sri Alexander Nanta Linggi madah, skim rega maksimum tu deka dipejalaika berengkah 29 Mei nyentuk 4 Jun beserimbai enggau Hari Gawai Dayak di Sarawak enggau 27 Mei nyentuk 2 Jun beserimbai enggau Pesta Kaamatan di Sabah.

"Ruang Bilik Malaysia di nengeri Sabah enggau Sarawak deka ngintu pengerami Pesta Kaamatan enggau Hari Gawai kena 30 Mei enggau 1 Jun ti deka datai. Beserimbai enggau nya, KPDNHEP terus komited dalam nentuka Ruang Bilik Malaysia seruran dijaga lalu enda ditating enggau ungkus pengidup (COL) ti majak niki kelebih agi musin pengerami hari besai ke deka diintu Ruang Bilik Malaysia," ku iya.

Iya udah madahka SHMMP Pesta Kaamatan enggau Hari Gawai Dayak 2022 maya ti ngemunka Program Dagang Malaysia (PJM) Segmen Pengerami Hari Gawai di Song, Kapit bedau lama ti udah.

Nanta (tiga ari kiba) ngaga simbolik ngemunka PJM Segmen Pengerami Hari Gawai di Song, Kapit, bedau lama ti udah.
Nanta (tiga ari kiba) ngaga simbolik ngemunka PJM Segmen Pengerami Hari Gawai di Song, Kapit, bedau lama ti udah.

Bisi lapan bansa barang deka dijaga bela deka dipejalaika SHMMP Hari Gawai enggau Pesta Kaamatan.

Rintai lapan bansa barang ti dijaga SHMMP Hari Gawai iya nya manuk tuai idup, sayap manuk, bawang putih (China), kubis bulat import, chabi rangkai, jani idup (rega maksimum di renggat ladang aja), dagin jani (perut) enggau dagin jani (dagin enggau gemuk).

Rega barang ti dijaga SHMMP Pesta Kaamatan mega iya nya ngaul sayap manuk, bawang putih (China), bawang mirah mit (India), chabi rangkai, dagin kerebau import (India), jani idup (rega maksimum di renggat ladang aja), dagin jani (perut) enggau dagin jani (dagin enggau gemuk).

Nanta ti mega Kaban Parlimen Kapit madah, pengawa nentuka rega barang ungkup kededua nengeri tu digaga nitihka pematut rega dagang maya asil ari pengawa matau sereta pengawa ngumpul Unit Rega Barang Menua enggau Unit Penerit Adat.

Kelimpah ari nya, ku iya, tu mega ngira faktor diatu bekaul ubah rega kelebih agi barang import ti kena empas rega di menua asal, ubah tikas mata duit sereta penambah ungkus utiliti orang ti betupi.

Iya mega madah, raban penerit adat KPDNHEP deka seruran di palan ti suah dilawa mensia mayuh endur bebelika barang baka pasar tamu, pasar tani enggau palan bebelika barang dikena bejalaika pengawa meresa enggau matau dikena nentuka pedagang bisi ngasika atur bekaul rega maksimum tu.

"Raban opis menteri deka terus ngelalau pedagang iya nya ukum ti berat deka ninggang sida nyema enda nitihka atur ari baruh skim tu. Sebarang pedagang ti ngaga penyalah deka kena tinggang ukum ari baru Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011," ku iya.

Beserimbai enggau nya, Nanta madahka, iya suah nerima ripot enggau sebana ari mayuh raban kelebih agi rayat bekaul enggau isu rega barang ti niki dudi tu.

Ku iya nerang, isu rega barang ti niki tu ukai semina nyadi di Malaysia, tang mega sama nyadi di selampur dunya berindik ari faktor baka perang ke ngaul menua Rusia enggau Ukraine, ubah iklim enggau mayuh macham agi.

"Nya mih perintah nengah KPDNHEP bebendar mantu penguna ngurangka empas rega barang ti niki enggau neruska pengawa meri subsidi bekaul rega brang ti diguna nyengkaum minyak petrol. Program bejual murah PJM tu mega meri awak ngagai penguna ngambika meli barang ti diguna ninting hari ba rega ti engkeman enggau murah," ku iya.

Taja pia, iya ngelalau mensia mayuh ngambika besedia dalam betapi enggau isu rega barang ke niki laban subsidi ti diberi perintah diatu iya nya sementara aja.

Beserimbai enggau nya, penerang media KPDNHEP madahka prestasi Sektor Dagang enggau Ngidar semanjai bulan Februari 2022 ngerikodka penyampau dagang iya nya RM48.8 bilion iya nya betumbuh dalam 10.2 peratus enti dibandingka enggau timpuh ti sama taun sebedau nya.

Ku penerang nya nambah, tikas penyulut tu dipelabaka deka nambah agi enggau mayuh macham inisiatif ke diambi opis menteri kelebih agi nengah PJM semanjai taun 2022 enggau mekuh ngagai segmen musin pengerami hari besai kelebih agi Ruang Bilik Malaysia

Pia mega, mensia mayuh ulih meri penerang enggau ripot nyema bisi pedagang ti ngelanggar atur nengah aplikasyen Whatsapp 019-2794317/019-8488000, portal ripot e-aduan.kpdnhep.gov.my, betelefon ngagai 1-800-886-800, e-mel e-aduan@kpdnhep.gov.my sereta Ez ADU KPDNHEP.

Advertisement