Anda di sini

'Ops Kesan PERKESO' DEKA dilancharka 1 Jun 

Advertisement
Pegawai PERKESO Sibu (berdiri) meri penerang ngagai pekereja kedai makai pasal hak sida ari baruh Akta PERKESO.
Pegawai PERKESO Sibu (berdiri) meri penerang ngagai pekereja kedai makai pasal hak sida ari baruh Akta PERKESO.

SIBU: Gerempung Pengelikun Sosial (PERKESO) deka ngelancharka 'Ops Kesan PERKESO' iya nya operasyen nyidi di serata menua berengkah ari 1 Jun kena ngiga sereta ngukum pengaji ti bedau ngerejista diri enggau PERKESO. 

Menijar PERKESO Opis Sibu Tan Phang Chia madah, sebedau operasyen dilancharka, PERKESO udah ngelancharka 'Bulan Pemutihan' ti meri timpuh berengkah ari 1 nyentuk 31 Mei ti minta pengaji enggau chara volunteer ngerejista diri ba opis   PERKESO di serata menua. 

"Sebarang pengelaun ngerejista diri dalam timpuh nya deka diseliahka ari diberi nutis kompaun enggau bungai laun mayar bepanggai ba penetap ti udah ditetapka," ku iya madah nengah penerang berita, kemari. 

Berebak engagu nya, PERKESO Sibu udah tembu ngatur  'Bulan Pemutihan' ba semua endur dalam kandang Sibu nyengkaum Pasar Baru Sibu Jaya, Pasar Selangau,Pasar mit Stapang, Pasar Kanowit, Lau King Howe Commercial Centre, Pasar Teku, Pasar Taman Indah, Permai Baru enggau Permai Timur, Delta Mall, Pasar Sungai Merah, Wonderful Sungai Merah, Medan Mall, Farley Commercial Centre enggau Ulu Lanang Industrial Estate. 

"Maya aktiviti itu dipejalaika, PERKESO Sibu mega ngelakuka Skim Pengelikun Gawa Kediri ngagai orang ke bejaja enggau orang ke bejual ti gawa kediri empu, awakka ngerejista diri lalu mayar ngagai PERKESO," ku iya.

Ke penemu rama, industri ti ngaji pekereja tau dikompaun  RM500 nyentuk RM4,000 ernti ditemu enda ngerejista sereta enda mayar pekereja sida sekumbang Ops Kesan PERKESO ti deka berengkah dipejalaika kena1 Jun tu.

PERKESO mega megai tanggungpengawa neritka tiga akta iya nya Akta Pengelikun Sosial Pekerja 1969 (Akta 4), Akta Sistem Insurans Pekerejaan 2017 (Akta 800) enggau Akta Pekereja Sosial Kereja Kediri Empu 2017 (Akta 789). 

Ari baruh Akta Pengelikun Sosial Pekereja 1969 enggau Akta Sistem Insurans Pekerja 2017 (Akta 800), semua pengaji ti ngaji siku tauka lebih pekereja dipinta ngerejista diri ba  PERKESO ari baruh kedua-dua akta nya. 

Berengkah ari 1 Januari 2019, semua pekereja ari menua luar mega kena sengkaum ari baruh Akta Pengelikun Sosial Pekereja 1969 sereta mesti berejista didaftarkan enggau PERKESO.  

Ukum undang-undang tnyengkaum didawa ba kort tau dipejalaika ba  barang bagi pengaji ti ditemu enda ngerejista diri lalu enti ditemu amat salah tau diukum jil dua taun tauka diukum mata duit RM10,000 tauka kedua-dua nya sekali.
 

Advertisement