Anda di sini

Semina 2,000 iku aja di Sarawak udah betuchuk dos 'booster' kedua

Advertisement
 Dr Sim bejaku enggau pengarang berita pengudah masang lampu ba patung ‘White Cat’ ba roundabout Padungan di Kuching. Sama bisi dipeda dia, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS) Datuk Wee Hong Seng, Direktor Unit Pekara Jalai Pengarap Bukai  (UNIFOR) Richard Lon enggau Presiden Serakup Buddha Sarawak Dato Sri Dr Tay Chin Kin. - Gambar Roystein Emmor
Dr Sim bejaku enggau pengarang berita pengudah masang lampu ba patung ‘White Cat’ ba roundabout Padungan di Kuching. Sama bisi dipeda dia, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS) Datuk Wee Hong Seng, Direktor Unit Pekara Jalai Pengarap Bukai  (UNIFOR) Richard Lon enggau Presiden Serakup Buddha Sarawak Dato Sri Dr Tay Chin Kin. - Gambar Roystein Emmor

KUCHING: Sapit Premier Dato Sri Dr Sim Kui Hian madah, semina urung 2,000 tauka 0.625 peratus rayat negeri tu ti tau udah betuchuk dos 'booster' kedua vaksin COVID-19 naka ke diatu.

Iya ke mega Menteri Pengerai Mensia Mayuh, Kaun sil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah  madah, lebih 320,000 rayat negeri tu tau betuchuk dos booster kedua.

"Laban diatu musim pengerami, aku deka barang bagi enggau naka pemayuh rayat negeri tu ulih ngerami nya enggau selamat nengah chara betuchuk dos booster kedua ngagai ke tau.

"Antarakebuah Sarawak ulih mutarka pandemik (COVID-19) enggau manah iya nya penyampau vaksinasyen kitai tinggi lalu rayat bisi antibodi ti kering," ku iya madah ngagai pengarang berita pengudah nmasang lampu ba patung ‘White Cat’ ba roundabout Padungan ditu, malam ensanus.

Dalam bulan April tu tadi, Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM) madahka tuchuk dos booster kedua vaksin COVID-19, diatu disediaka ungkup  peranak menua ti beumur 60 taun ke atas ti udah betuchuk dos booster keterubah, empat nyentuk ke enam bulan ti udah, ngembuan komorbiditi, orang ke suah mindah nyengkaum individu ti ngembuan sistem pengenan tubuh ti manah tauka jelan iya, beumur 12 taun ke atas.

Berebak enggau nya, Dr Sim madahka Sarawakngerikodka penyampau vaksinasyen COVID-19 ti pemadu mayuh ba nembiak ke beumur lima nyentuk 11 taun di Malaysia nengah Program Imunisasyen COVID-19 menua ungkup Nembiak Mit (PICKids).

Iya mega ngelalau apai indai nentuka bala anak sida udah betuchuk dua dos vaksin COVID-19.

"Naka ke diatu nadai ripot madahka nanggul pengerai nembiak  pengudah ke betuchuk vaksin. Kitai semua nemu kitai mesti idup begulai enggau virus tu, tang kitai deka nerabai diri sereta kebal ngelaban virus," ku iya.

Ku iya baru, tebangkar pasal nembiak mit di Sarawak diatu benung bejejaga lalu sedia napi kes hepatitis ti enda ditemu kebuah nyadi ba nembiak mit ke beumur 12 taun di menua tu, taja pan penerang mandangka penyakit nya nadai ditemu   di Sarawak kdiatui.

Bekaul engagu gaya COVID-19 Sarawak, Dr Sim madahka perintah negeri diatu agi matau gaya pekara nya nengah chara ninting minggu pengudah pengerami ngintu Hari Raya Aidilfitri.

Taja pan gaga ati meda penyampau kes baru COVID-19 nurun baka ti diripotka ba minggu epid ke-18, iya nya 256 enti dibandingka enggau 610 kes ba minggu epid ke-17, iya nyemetak madahka penyampau ke amat (kes baru) tau nyadi mayuh agi engak laban rayat udah beperesa sereta nyerara diri atas inisiatif diri empu sereta enda ngeripot nya nengah aplikasyen MySejahtera.

Advertisement