Anda di sini

Sarawak besetuju ngemeran, nitihka protokol baru KKM

Advertisement

KUCHING: Sarawak besetuju ngemeran sereta nitihka protokol baru ke udah ditetapka Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM).

Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Negeri Sarawak (JPBNS) madahka pekara nya diputuska pengudah mansik gaya kes COVID-19 ba negeri tu enggau meresa baru chara nyaga enggau nagang ke deka dipejalaika di Sarawak maya dalam fasa ngalih ngagai endemik.

Lalu bekaul enggau gaya COVID-19 di Sarawak iya nya ngerikodka penyampau vaksinasyen ti tinggi dalam populasyen orang besai tuai iya nya 91 peratus udah tembu vaksinasyen enggau 75 peratus udah nerima dos penyungkak.

Nambah nya, penyampau kes COVID-19 masuk ba sepital enggau ngena wad siru intu majak kurang sereta Sepital Medan (Sepital Sementara) di Sibu, Miri enggau Kuching udah besedia nyema bisi kes niki.

ìKelimpah ari nya ëPaxlovid Antiviral Pillsí diatu ulih dibeli di Sarawak enggau Kit Beperesa Kediri COVID ñ 19 ti murah mega ulih dibeli ba pasar negeri tu.

ìNya alai, setipak enggau pekara dibantaika YB Menteri Pengerai kena 27 April 2022, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) udah baum enggau besetuju ngena pekara ditetap enggau protokol baru ke udah ditetapka Opis Menteri Pengerai Malaysia,î ku JPBNS nengah sebengkah penerang berita kemari.

Berebak enggau tu dipadahka ripot tiap minggu kes COVID-19 deka dikeluar tiap Hari Satu.

Taja pia, orang mayuh dilalau ngambika tidak leka enggau patut terus bejaga sereta nyaga diri, kelimpah ari lalau bekaul enggau pengerai patut dikemeranka belama.

ìPemutus tu berengkah diteritka 1 Mei 2022,î ku JPBNS.

Kelimpah ari nya, bekaul enggau penyampau kes baru COVID-19 ba Sarawak kemari, JPBNS ngeripotka  bisi 97 kes baru ti ngujungka penyampau semua kes COVID-19 ba negeri tu manggai 305,180 kes.

Semua 97 kes baru tu dirikodka dalam kategori klinkal 1 (38 kes) enggau 2 (59 kes).

Bisi 16 pelilih menua ngeripotka kes baru kemari iya nya pemadu mayuh di Kuching (36), ditangkan Bintulu (15), Miri (13), Sibu (12), Samarahan (4), Serian (3), lalu pelilih menua Subis, Meradong, Kapit enggau Lundu sama bela ngeripotka 2 kes sereta Sarikei, Simunjan, Kanowit, Lubok Antu, Tatau enggau Saratok sama bela ngeripotka 1 kes.

Kemari mega nadai kluster baru sereta nadai kes pemati ketegal COVID-19 diripotka.

Dalam penerang berita ti sama, polis bisi ngeripot ngeluarka 14 kompaun sereta semua di pelilih menua Kuching ketegal enda ngerejista penama ke dalam premis nengah aplikasyen MySejahtera.
 

Advertisement