Anda di sini

Tuai rumah mesti nguan rumah panjai 

Advertisement

SIBU: Kaban Kunsil Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing ngelalau tuai rumah ti dichiri, mesti nguan rumah panjai lalu gawa enggau pemadu manah ke peranak rumah panjai.

Ku Tiong, ngagai tuai rumah panjai ti enda nguan rumah panjai, sida mesti pulai ke rumah panjai abis nadai dua tauka tiga kali seminggu.

"Enti tuai rumah enda nguan rumah panjai, sida mesti pulai ke rumah panjai abis nadai dua tauka tiga hari seminggu ambika ulih bejalaika pengawa sida.

"Ba timpuh ke sama, kita mega tau nyiri siku pengari tauka sapit tuai rumah ti nguan rumah panjai ambika meretika pekara ke nyadi dalam komuniti," ku iya.

Iya bejaku munyi nya maya nyuaka surat chiri tuai rumah enggau ketuai raban bansa ungkup sitak Dudong ba Opis Residen Bagi Menua Sibu,lemai keamri.

Tiong (duduk, empat ari kanan), Lau (duduk, tiga kanan), Teo (dudurk, dua kanan), Wong (duduk, pemadu tisi kiba) Hee (duduk, tiga kiba) enggau bala bukai begambar ke kenang begulai enggau ketuai raban bansa China sitak DUN Dudong ti nerima wsurat chiri sida kena lemai Hari Satu tu tadi. 
Tiong (duduk, empat ari kanan), Lau (duduk, tiga kanan), Teo (dudurk, dua kanan), Wong (duduk, pemadu tisi kiba) Hee (duduk, tiga kiba) enggau bala bukai begambar ke kenang begulai enggau ketuai raban bansa China sitak DUN Dudong ti nerima wsurat chiri sida kena lemai Hari Satu tu tadi. 

Tiong ke mega Kaban Parlimen Bintulu madah, tuai rumah enggau ketuai raban bansa patut mantu rayat enda ngira bansa, jalai pengarap enggau penemu politik, sekalika maya siang tauka malam.

Berebak engagu nya, iya ngelalau tuai rumah enggau ketuai  raban bansa nentuka telefon binching sida ulih dikangauka belama.

"Kaul entara tuai rumah enggau raban bansa endang semak amat, sida mega bejalaika pengawa nyadi 'jematan komunikasyen' ti nyadi penyambung entara perintah enggau rayat.

"Pengawa nyiri sida sehari tu meri peluang ngagai tuai rumah bejalaika pengawa sida, enti enda ulih meri servis ke pemadu manah, ambika chunto, enda ulih ngulu aum enggau kebuah ke patut, tuai rumah engka deka disilih taja pan bedau datai ba maya abis timpuh iya ke dichiri," ku iya.

Kelimpah ari nya,Tiong mega ngelalau tuai rumah enggau ketuai raban bansa berandau enggau D.O sereta Residen Bagi Menua Sibu, enti bisi napi sekeda isu ti enda ulih diputarka.

Berebak engagu nya, bisi 33 iku tuai rumah enggau ketuai raban  bansa ari DUN Dudong nerima setipikit nyiri sida ari Residen Sibu, Wong Hee Sieng.

Ari penyampau nya, tujuh iku Penghulu, 16 iku Kapitan lalu 10 Tuai Rumah.

Ari tujuh iku Penghulu nya, enam baru dichiri, lalu siku dichiri baru. 

Unfgkup Kapitan,11 iku nya baru dichiri lalu lima iku dichiri baru, lalu semua òTuai Rumah nya keterubah iya magang dichiri mangku pengawa nya.

Sama bisi ngulu  pengawa nyam Temenggong Dato Vincent Lau, Chairman Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) Pampang Dudong Wong Ching Yong enggau Chairman Parti Demokratik Progresif (PDP) Pampang Dudong, Kunsilor Teo Boon Siew.

Advertisement