Anda di sini

HEP UPMKB mujur ngatur ‘Program Menganjak Kemahiran Komunikasi Anda’

Advertisement
DR KAMIL
DR KAMIL

BINTULU: Unit Pekara Nembiak (HEP) Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPMKB) Sarawak udah ngatur ‘Program Menganjak Kemahiran Komunikasi Anda’ nengah chara ‘online’ ti udah mekuh ngagai pengelandik komunikasyen kena 26 Jun nyin tadi.

Program tu mekuh ngagai raban ketuai nembiak UPMKB nyengkaum Kaunsil Pengari Nembiak, Kaunsil Pengari Kolej, Kolej Sri Rajang sereta Komiti Tetinggi Kelab tauka Gerempung Nembiak UPMKB.

Prinsipal Kolej ti mega Ketuai HEP UPMKB ke nyadi penyanding penemu program Dr Kamil Latif madahka, program ti diatur tu iya nya kena ngangkatka tikas penemu bala pesereta bekaul teknik komunikasyen ti manah ke lalu ngangkatka pengeransing sida ngambika nemu bekomunikasyen enggau manah agi.

“Kitai endang beterima kasih ngagai raban pengelicha iya nya pemesai UPMKB laban ti udah meri kerejasama dalam nyendiaka modul ke lalu meri licha bekaul program tu enggau komited,” ku iya.

Ku iya nandu, meri besai kenang basa mega ngagai rintai Kaunsil Pengari Nembiak UPMKB  2021 enggau staf Unit HEP UPMKB ti udahngaul diri dalam pengawa ngatur program tu.

Lebih 115 raban ari rintai ketuai nembiak di kampus ke diau di menua diri udah nyereta program nengah chara online ngena aplikasyen Cisco Webex dalam ngasika prosedur operasyen standard (SOP) ti ditetapka Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) enggau Kaunsil Pengelikun Menua (MKN) dalam nagang pengelekai igi penyakit COVID-19.

Beserimbai enggau nya, Penulung Pengerejista Kanan Unit HEP UPMKB ti mega Pengatur Program tu Mohamad Syukri Mohamad Adnan madah, bisi tiga slot udah diatur dalam program tu iya nya nyengkaum ‘Slot 1: Konsep, Gaya dan Bahasa Komunikasi Berkesan’ dibai Penulung Pengerejista Kanan, Kolej Sri Rajang UPMKB, Rosidah Basir.

Ku iya, ungkup ‘Slot 2: Adab, Etika dan Kaedah Komunikasi Dalam Organisasi’ dibai iya empu lalu ‘Slot 3: Membina Keyakinan Dalam Berkomunikasi’ dibai Pengelicha Kanan Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan UPMKB, Dr Hanisah Kamilah Abd Razak.

Ku iya nerang mayuh ari timbal ti diterima ari pesereta endang manah lalu sida merambu ngambika program bansa tu suah agi diatur lalu digaga betemu mua jemah ila.

Berindik ari perambu nya, sida ngelangkar program tu ngambika diatur ninting taun lalu mega ngarapka program tu ulih nyapai batang tuju sereta meri empas positif ngagai sida ti deka nyadi ketuai menua jemah ila.

Kelimpah ari nya, pengelandik komunikasyen tu iya nya tujuh Pengelandik Diri ti beguna ungkup tetiap graduan kelimpah ari Pengelandik Ngaga Pengawa Dalam Tim, Nyadi Ketuai, Belajar Semanjai umur, Pengawa Dagang, Berunding Enggau Kritis sereta Mutarka Penanggul enggau Etika Moral.

“Nyema semua Pengelandik Diri tu ulih dipelajar sereta sida meretika nya, tu deka nyadi siti pengelandik tambah ngagai siku graduan nyikap diri betapi enggau gaya lebuh ti bulih pengawa jemah ila,” ku iya nerang.

Ku iya nambah, ngambi ari penerang Sekretari Perintah Besai Pengaji Malaysia Datuk Shamsuddin Bardan nengah siti surat berita madahka sektor peribit diatu ukai semina meda pemulih ari sukut akademik aja tang mega meda nama ke ulih digaga siku individu.

“Nama ti ngirauka iya nya mayuh graduan tu ulih mantaika resume ke manah iya nya tikas pemanah akademik ti nyulut tang enda ulih bejaku enggau manah maya pengawa intebiu.

“Endang enda ulih dikenggai, mayuh pekara udah digaga opis menteri sereta raban bukai ti bekaul dalam ngangkatka Pengelandik Diri nembiak nyengkaum pengelandik bejaku baka bejalaika aktiviti Kokurikulum Bekredit di universiti, aktiviti mantaika pengawa khas, penyereta dalam aktiviti begerempung enggau mayuh agi.

“Taja pia kena ngemanahka pengelandik bejaku tu ukai nya siti pengawa ke ulih digaga tekalanya tang begunaka timpuh sereta pengeransing ti mayuh enggau mega seruran ngemanahka pengelemi ti meruan,” ku Mohamad Syukri.

Advertisement