Anda di sini

5,454 iku chalun mujur bulih setipikit ba peresa STPM 2020

Advertisement

KUCHING: Bisi 5,454 iku chalun (98.23 peratus) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2020 di nengeri mujur bulih setipikit STPM enti dibandingka enggau 5,494 iku chalun (98.07 peratus) taun siti nyin tadi.

Direktor Opis Pelajar Nengeri, Dr Norisah Suhaili madah ari penyampau nya, 22 tauka .40 peratus chalun bulih pas penuh iya nya ba lima mata pelajar lalu 3,622 iku chalun (65.24 peratus) pas penuh 4 mata pelajar (4P).

“Lalu 976 iku chalun (17.58 peratus) pas penuh 3 mata pelajar (3P), 519 iku chalun (9.35 peratus ) pas penuh 2 mata pelajar (2P).

“Bisi 315 iku chalun (5.67 peratus) pas penuh dalam abis nadai siti mata pelajar (1P),” ku iya madah nengah penerang berita enggau pemutus Peresa STPM 2020 nengeri Sarawak ditu,kemari.

Ku Norisah, bebida enggau peresa Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), nilai pukul rata gred ke besai agi mai reti pemutus ke manah agi  dalam peresa STPM.

Ku iya taun tu, Pukul rata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) ungkup nengeri Sarawak iya nya2.65, dibandingka enggau ba renggat menua iya nya 2.78.

“Taja pan bisi ngerikodka penurun  0.01 enti dibandingka enggau taun siti nyin tadi, penyampau nya entara tiga ke pemadu manah dalam kandang lapan taun sistem modular STPM nya udah dikena,” ku iya.

Ku Norisah, ungkup kohot STPM ke sekali tu, bisi 5,768 iku chalun udah ngerejista diri ngambi peresa STPM 2020 di serata negeri Sarawak nengah 81 iti palan ngerejista diri.

Ku iya, nya ngerikodka penurun ba 69 iku chalun enti dibandingka enggau 5,837 iku chalun ti dirikodka maya sesi 2019.

Ku iya baru, ari penyampau nya, 5,754 iku (99.76 peratus) chalun ari sekula lalu laluh 14 iku nya (0.24 peratus) chalun ngatika kediri.

“Peresa tu ngemeranka konsep ‘pensijilan terbuka’ ke mai reti setipikit nya diberi ngagai chalun ke pas penuh tauka pas sebagi aja dalam abis nadai ba siti mata pelajar ke diambi sida.

“Mata pelajar Pengajian Am nyadi subjekke mesti diambi semua chalun STPM,” ku iya.

Ku Norisah, taja pan bisi 23 subjek dalam peresa STPM, nengeri Sarawak semina meri 21 subjek aja iya nya subjek ti  mesti diambi baka Pengajian Am lalu 20 iti subjek bukai dibagi ngagai subjek aliran kemanusiaan enggau aliran sains.

Ku iya, ba taun 2020, semilan ari 21 mata pelajar ke diambi chalun sekula nengeri Sarawak ngerikodka penambah peratus pas enti dibandingka enggau ba taun 2019.

Advertisement