Anda di sini

Servis bank mobile di menua pesisir disambut manah

Advertisement
JAYA
JAYA

MIRI: Pekara ti dipadahka Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ngambi nyendiaka servis bank mobile di menua pesisir di serata menua udah disambut manah peranak ditu sereta nyintak seput lantang sereta nganggap nya udah datai ba maya dipejalaika enggau lengkas.

Ba siku penulis, Jaya Ramba pekara ti dipadahka Menteri Besai nya siti lambar baru dalam sistem bank mobile di Sarawak.

“Tu endang amat siti perengkaguna ti nguntungka rayat ba kandang menua ulu entigis ke jauh ari pasar. Pekara tu patut udah dipejalaika lima taun ke udah. Nengah pemisi bank mobile tu, peranak ba kandang menua ulu entigis tau enda ibuh nurun jauh ke pasar semina ketegal deka ngemansutka duit ari akaun sida.

“Tu tentu ngurangka ungkus pejalai beratus ringgit. Aku nemu ukai murah tambang ke pasar ari Ulu Baram.

“Aku meri terima kasih ngagai perintah laban nemu sentang seraka tu lalu ulih mutarka nya maya ke betapi enggau igi penyakit COVID-19, ti natak pemindah,” ku iya ditu kemari.

Ku Jaya, pinta baka Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) enggau sekeda bantu ke bukai mega, patut ulih diambi ba barang bagi bank, ukai semina ba BSN aja, laban fokus sesebuah bank aja tau ngasuh endur nya dedat sereta bebaris panjai, ba maya kitai agi betapi enggau pandemik tu.

Berebak enggau nya ba siku indu ari Niah, Timah Ahim madah, tebal agi peranak di Niah iya nya orang bumai bekebun enggau pekebun mit ti ngemeranka pengawa ba ladang sawit, nya alai servis bank mobile tu meri pengelantang ngagai sida.

“Enti bisi bank mobile ngagai kandang menua Niah, nya ngemudahka kami enggau peranak bukai ditu, manah agi enti bank menua tu diasuh ke Niah kitu laban kami semina   bepanggai ba siti bank aja.

“Kelebih agi maya PKP tu, deka ke mengeri Miri pan mar laban enda tau mansa nengah pelilih menua sereta mesti minta permit polis, enti bepanggai ba siti siti bank ke bisi diatu, enda  enda ulih nangkup guna peranak ditu.  

“Aku ngarapka enti bank tu suah agi datai ke Niah udah tu ila, engka sekali tauka dua kali seminggu ngambika muntang kami ngenama enggau ngemansutka duit,” ku iya.

Siku orang dagang ke mega aktivitis dalam mayuh bengkah program pengelantang pendiau gerempung ukai dikuasa perintah (NGO), Ugik Jalit ke asal ari Rumah Jalit, Pasir Nai Pala Wong Pelagus di Kapit madah, agih belanja sepenyampau RM18 juta ti disediaka perintah nya bela mungkur kandang menua ke balat jauh di Sarawak, amat dikelaluka.

“Nya atur ti pemadu berguna sereta nguntungka rayat ti diau ke jauh ari pasar, kelebih agi maya Atur Nagang Pemindah (PKP) fasa 3.0 tu dipejalaika.

“Perengkaguna bank molile tu ba aku, mayuh guna sereta mantu rayat ngemudahka pengawa bekaul enggau bank sekalika deka nyimpan duit, ngemansutka duit, mindahka duit enggau ke bukai lalu sida tau enda ibuh agi nurun ke pasar.

“Aku ngarapka servis tu dikelengkas ngambika rakyat lantang agi kelebih agi ba pasar mit baka di Batu Niah, Beluru, Bakong, Lapok, Bekenu enggau ke bukai,” ku iya.

Nasution Bala ke asal ari Pa’ Lungan, Bario sereta bekereja kediri madah, pemar nadai bank ba kandang menua ulu entigis, endang nyadi penanggul tetiap maya iya pulai ke Bario.

“Tu ukai penanggul ba orang ti diau di mengeri tang ba orang ke diau di menua pesisir baka Bario, perengkaguna bank mobile tu amat dianti sida.

“Sekalika sida nerima bantu baka BPR, BSKK enggau ke bukai ti beri engaau chara berenggat, enti sida nurun ke mengeri baka Miri nukar chek nya ngagai mata duit tauka ngambi bantu, ungkus pejalai nya besai agi ari bantu ke diterima,” ku iya.

Nasution ti kala nyadi pemantu bala bakih iya nyadi deriba kerita 4WD ari Miri ke Bario nganjung stok barang (sebedau pandemik COVID-19) madah, enti suba sebedau PKP dipejalaika ba taun 2020, tambang ari Bario ke Miri manggai RM120 siku ungkup siti pejalai.

“Perundingka gaya ungkus pulai mansang enti sida nurun ke Miri nyengkaum ungkus makai, ngirup enggau bemalam enti  nadai kaban belayan alai bemalam.

“Ngarapka servis bank mobile ti dipejalaika tu ulih ngurangka  tating peranak di menua pesisir baka di tanah tinggi Bario, Ba’Kelalan enggau kandang menua ke ngelingi nya. Mayuh agi perengkaguna ti ulih diasaika sida,” ku iya.

Kena 28 Jun tu tadi, Menteri Besai madahka perintah ngungkupka belanja sepenyampau RM18 juta kena nyendiaka urung 30 unit bank mobile ti mungkur 250 kandang menua enggau mukim ba menua pesisir di Sabah, Sarawak enggau Semenanjung Malaysia ari baruh Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi (PEMULIH).

Servis tu mega udah dilancharka di Sarawak dalam bulan tu.

Advertisement