Anda di sini

Sarawak neritka atur tama ke nengeri tu, nyeliahka pengelekai Varian Delta

Advertisement

KUCHING: Beratika bisi bansa COVID-19 Delta B.1.617.2 ke ditemu bisi ngelekai di menua tu, Sarawak udah neritka atur pejalai mensia mayuh ke ngena bilun masuk ke dalam nengeri tu.

Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) madahka, Gerempung Pengerai Dunya (WHO) Hari Dua tu tadi madahka 85 menua dalam dunya tu bisi udah ngeripot ‘variant’ baru tu.

“Opis Menteri Pengerai bisi udah madah iya nya mayuh sitak menua dalam Malaysia bisi ngeripot kes ke bisi besangkut paut enggau pengelekai penyakit tu, ke dikangau enggau nama ‘Variant of Concern’ (VOC) SARS-CoV2.

“Sitak menua dalam Malaysia ke ditemu bisi pengelekai ‘variant’ Delta B.1.617.2 penyakit tu, iya nya Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Johor, Nengeri Sembilan enggau Perlis,” ku JPBNS.

Nitihku penerang ari WHO, ‘Varian Delta B.1.617.2’ tu jampat agi ngelekai ari COVID-19 kediatu, lalu jampat agi ngerampit sereta ngachau pengerai siku-siku, ke enda tau enda dipasuk ngagai sepital enggau jampat.

“Beratika gaya pemalat ‘variant’ tu sereta peluang pengelekai VOC ke tinggi ngagai Sarawak, JPBNS begulai enggau Opis Pengerai Nengeri Sarawak (JKNS) udah mansik baru atur penama mensia mayuh ari menua luar masuk tauka sitak menua dalam Malaysia ke Sarawak.

“JPBNS besetuju enggau atur kuarantin ke udah ditetapka ulih Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM) ke digaga ulih opis nya 15 Jun tu tadi, enggau penambah atur masuk ke Sarawak,” ku JPBNS.

Enggau pemutus nya, JPBNS ngerintaika atur nya berengkah ari peresa pengerai enggau kuarantin.

“Semua sida ke datai ari India, Nepal, Bangladesh, Pakistan enggau Sri Lanka mesti beeresa pengerai ngena peresa RT-PCR COVID-19 tiga hari sebedau terebai kitu, lalu maya dah datai ba Pintu Penama Entarabansa (Pintu Masuk Antarabangsa tauka PMA); Enda tau enda di kuarantin dalam kandang 21 hari ba ‘First Point of Entry’; enggau Ngembuan pemutus peresa swab RT-PCR ba hari ke-18 mesti negative sebedau dikemendarka masuk ke Sarawak.

“Atur nya mega nyengkaum Minta pemendar masuk ke menua tu nengah sistem EnterSarawak; Di kuarantin di stesyen kuarantin di Sarawak nyengkaum bejalaika peresa swab baru RT-PCR keterubah di Sarawak ke enda tau enda negatif (enti pulai ba hari ke sama/24 jam pengudah nembuka timpuh kuarantin ke enda tau enda,” ku JPBNS lalu nambah, atur tu deka diteritka tekala tu.

Kelimpah ari nya, JPBNS mega madahka temuai ke datai ari menua luar enda tau enda beperesa RT-PCR COVID-19, tiga hari sebedau sida iya terebai kitu sereta maya datai ba PMA; Mesti di kuarantin dalam kandang 14 hari di ‘First Point of Entry’; Ngembuan pemutus swab peresa RT-PCR ba hari ke-10 ke enda tau enda negatif, dikemendarka masuk ke Sarawak (enti pulai ba hari ke sama/ 24 jam pengudah nembuka timpuh kuarantin); Minta masuk ke menua tu nengah sistem EnterSarawak; Mesti di kuarantin dalam kandang tujuh hari di palan kuarantin di Sarawak lalu diperesa swab RT-PCR COVID-19 ba hari ke-4 kuarantin di Sarawak, ku JPBNS lalu nambah atur tu diteritka berengkah tekala tu.

Kelimpah ari nya, sida ke datai ari Wilayah Persekutuan Labuan, tauka rayat Malaysia sereta ke ukai rayat Malaysia ke kala ngelawa Labuan dalam kandang 21 hari, naka kediatu enda dikemendarka masuk ke Sarawak, semadi meh sida iya bisi pengawa ke enda tau enda digaga (tang mesti minta pemendar ari JPBNS), lalu atur tu diteritka tekala tu.

JPBNS nandu baru madahka sida ke datai ari sitak menua luar dalam Malaysia, enda tau enda meri pemutus peresa RT-PCR ke enda tau enda negatif (swab di ambi dalam timpuh tiga hari sebedau masuk ke Sarawak); Minta pemendar ari sistem EnterSarawak; Enda tau enda di kuarantin dalam kandang 14 hari di palan kuarantin ke udah ditetapka; Enda tau enda beperesa RT-PCR ba hari ke-10 kuarantin; Meresa sereta beratika pengerai diri dalam kandang tujuh hari pengudah pansut ari kuarantin, lalu mesti di swab COVID-19 ba palan pengerai ke semak enggau jampat, enggai ke bisi tanda-tanda baka sakit, batuk, pedis rekung, nadai ulih ngasaika pemakai enggau bau, pedis deka enseput, sereta pedis pala, lemi sereta pedis tulang tauka enggau makai. Atur tu diteritka tekala tu.

Advertisement