Anda di sini

SDNU Sibu: Ambi pengajar ngajar Jaku Iban nengah chara ‘one-off’

Advertisement
CHAMBAI
CHAMBAI

SIBU: Gerempung Bansa Dayak Sarawak (SDNU) Sibu minta Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) ngemasukka pengajar mata pelajar Jaku Iban ba pengawa ngambil ‘One Off’.

Chairman gerempung nya Chambai Lindong madah, tu setipak enggau pekara ti dibantaika Menteri opis nya, Datuk Dr Radzi Jidin bekaul enggau ngambi khas pengajar nengah chara ‘one-off’, kena ngisi pangku pengawa ke puang nyadi pengajar di serata menua kelebih agi di Sabah, Sarawak, Johor enggau Selangor.

“Baka ti dipadahka Dr Radzi nya deka ngambi 18,702 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41.

“Iklan ngambi nya deka dipansutka 7 Julai lalu pengawa ngan jungsida ngagai endur kereja dipejalaika nenagh chara berenggat berengkah ari bulan Oktober ila.

“Ku iya baru, tu setipak enggau gaya ke diatu KPM suntuk chalun pengajar ari Institut Pematih Pengajar (IPG) kelimpah nadai penyemaka ba opsyen mata pelajar ke alai KPM begunaka nya ungkup sekeda mata pelajar tang enda chukup pengajar.

“Mata pelajar ke ditemu enda chukup pengajar iya nya pengajar ba Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan Khas, Pendidikan Agama Islam sereta Teknologi Pemadah enggau Komunikasyen ba renggat sekula primari.

“Ba sekula sekondari, mata pelajar ti suntuk pengajar iya nya  Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Khas, Pendidikan Agama Islam sereta Reka Bentuk enggau Teknologi,” ku iya madah nengah siti penerang besau lama udah.  

Ku Chambai, SDNU Sibu meri besai terima kasih sereta ngelaluka berita ari KPM nya.

Nya alai ku iya, ba  pekara ke sama SDNU Sibu mega madahka pekara ti kritikal mega nyadi ba subjek Jaku Iban di Sarawak.

Ku iya, taja pan semina siti mata pelajar Tambah/Jaku Asal, tang kami nerima respons ari raban pengajar sentang penanggul suntuk pengajar di Sarawak ba mata pelajar nya.

“SDNU Sibu mega dipadahka ungkup taun 2021, bisi suntuk 394 iku pengajar Jaku Iban ba renggat sekula primari enggau 119 ba renggat sekula sekondari.  

“Bisi mega kes pengajar opsyen Jaku Iban ngajar subjek bukai ti ngasuh penanggul ke diatu nyadi mar agi.  

“SDNU Sibu ngarapka pekara tu dikemeratka KPM lebuh ngambi ‘one-off’ pengajar baka ti dipejalaika KPM nengah Pelin Mulaika Pemanah Menua ke sebedau tu ti padahka  Menteri Besai Tan Sri Muhyiddin Yassin,” ku iya nyemetak.

SDNU Sibu ku iya, ngarapka nengah chara milih ti ditetapka KPM, ulih nempa raban pengajar ke komited sereta ulih negapka sistem pelajar ke diatu.

Advertisement