Anda di sini

JKNS, JPBNS bebendar nentuka pengelekai COVID-19 ulih ditagang

Advertisement
DR CHIN
DR CHIN

KUCHING: Individu ti udah dianjung enggau dipasukka ba sepital sereta agi bekaul enggau kes positif COVID-19 tang enda dipadahka nyadi kes, nya siti chara kena bejaga awakka pansik silik ulih dipejalaika enggau pengawa beperesa ulih ditandu, ku Direktor Opis Pengerai Nengeri Sarawak (JKN Sarawak), Dr Chin Zin Hing.

Iya nerangka pekara nya berindik ari sebana ti madah bisi individu ti udah dianjung enggau dipasukka ba sepital sereta dikaitka enggau kes positif COVID-19 tang enda nyadi kes baka ti diripotka JKN Sarawak ngagai Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBN Sarawak).

“Ke penerang ngambika nemu, nya siti ari chara kena bejaga ti udah dipejalaika JKN Sarawak awakka ulih bejalaika pansik silik ngagai enda ngira bagi kes ti agi dipelaba enggau ngambika tandu pengawa beperesa ulih dipejalaika.

“Tuju beperesa baru digaga iya nya kena ngenukuka sida nya amat nadai dirampit COVID-19.

“Sereta, tuju sida dianjung lalu dipasukka ke dalam wad sepital kena ngenukuka sida enda ngerampit orang bukai lebih agi diri sebilik ke diau serumah nyema ditukuka positif COVID-19,” ku iya nengah penerang berita, kemari.

Maya ba wad sepital mega ku iya, sida nya diasuh ke diri sereta enda dipegulaika enggau kes ke endang udah ditukuka udah dirampit COVID-19 kena nyeliahka bisi berampit ba sepital.

Nambahka nya, Dr Chin nerangka pasal sebana enggau tanya mensia mayuh nyengkaum tanya ari YB ADUN Pending ba media rama bekaul enggau penyampau kes COVID-19 ti tinggi ba sekeda hari bulan baka ti diripotka JKN Sarawak ngagai JPBN Sarawak.

Iya madahka JKN Sarawak ngeripot ngagai JPBN iya nya kena 28 Julai 2020 bisi 25 kes COVID-19 udah diripotka sereta nadai kes kena 29 Julai 2020.

“Penyampau kes ti tinggi ke diripotka kena 28 Julai 2020 iya nya ketegal hari bulan 26 enggau 27 Julai 2020, JKN Sarawak nengah Opis Pengerai Bagi Menua Kuching udah chakah bejalaika aktiviti pengawa beperesa bekaul enggau kluster ke agi aktif ba Pelilih Menua Kuching.

“Asil aktiviti nya, mayuh ari sida ti ditemu udah diambi swab ngambika diperesa sereta bisi sekeda ari sida nya udah ditemu positif COVID-19,” ku iya.

Ba aum pengarang berita ke sama, JKN Sarawak meri terima kasih ngagai mensia mayuh ke udah meri kerejasama ngelaban pengelekai COVID-19.

JKN Sarawak ngelalau mensia mayuh ngambika enda terunda-runda, tang terus bejaga dalam mutus tauka munaska rentayan kena rampit COVID-19, lalu lalau pengerai sereta SOP ke udah ditetapka patut dikemeran sereta dikemeratka belama.

Advertisement