Anda di sini

Sekula deka dibuka baru berenggat berengkah 15 Julai

Advertisement

PUTRAJAYA: Nembiak form satu nyentuk form empat enggau nembiak kelas peralihan nyengkaum nembiak primari lima enggau enam deka besekula baru berengkah 15 Julai tu.

Menteri Kanan (Pelajar) Dr Mohd Radzi Md Jidin madah, pengawa muka baru sekula ungkup nembiak primari satu nyentuk primari empat, iya nya ba minggu nangkanka nya, 22 Julai.

“Hari bulan muka baru sekula tu mungkur semua sekula perintah, sekula bantu perintah, sekula peribit enggau barang bagi institusyen pelajar ke berejista enggau Opis Menteri Pelajar (KPM).

“Ungkup sekula ti nadai berejista enggau KPM, sida  mega dipinta nitihka hari bulan muka magang sekula baka ti udah ditetapka,” ku iya ba aum media khas ti ditaburka terus nengah stesyen televisyen menua tu,kemari.

Ku iya, pengawa muka baru sekula nya ungkup nembiak ke nadai ngambi peresa perintah nya, dipejalaika berenggat pengudah berundingka langgur penemu Opis Menteri Pengerai enggau Kaunsil Pengelikun Menua (MKN). — Bernama

Advertisement