Anda di sini

KGBS ngarapka pengawa nyeruri sekula ke balat jai nyadi nyata

Advertisement

KUCHING: Raban pengajar enggau nembiak di nengeri tu kelebih agi ke ba sekula ke udah balat jai, auska perengkaguna enggau fizikal sekula ti lebih meruan.

Presiden Gerempung Pengajar Bumiputera Sarawak (KGBS) Ahmad Malie madah, perengkaguna enggau fizikal sekula patut ulih dipasukka dalam pakej nyeruri sekula ke udah balat jai di nengeri tu.

Nya ngambika bala pengajar enggau nembiak ulih ngasaika pemansang baru ba sekula, kelimpah ngambika sida ulih diau enggau lantang, ku iya.

“Sida (pengajar enggau nembiak) ‘aus’ deka ngasaika perengkaguna enggau fizikal sekula ti lebih meruan ari gaya sekula sida ke diatu.

“KGBS ngarapka perintah ulih nentuka semua perengkaguna enggau fizikal sekula ke deka diseruri nya nyengkaum bilik kelas, bilik pengajar, kuaters pengajar enggau buding nembiak nyema sekula nya sekula bemalam enggau perengkaguna ke bukai.

“KGBS mega ngarapka bekal ai beresi, elekterik ke bisi grid enggau kualiti bungkur arus internet ulih dipasukka sekali dalam pakej nyeruri sekula nya,” ku iya madah ngagai Utusan Borneo.

Enti bisi perengkaguna enggau fizikal ti baru nya ila, KGBS arap bendar nya ulih nambahka peransang ngagai raban pengajar, ngambika terus meri servis ke manah seraya mega ulih nambahka pengerindu nembiak diau ba sekula ti bisi baru semua utai, ku iya.

Berebak enggau tu Ahmad, KGBS amat ngarapka projek nyeruri sekula ke udah balat jai ulih nyadi nyata enda lama agi.

Ku iya, taja pan ulih liat ati nganti pengawa nyeruri 93 buah buah sekula ke udah balat jai di Sarawak ngena ungkup belanja RM1 bilion baka ti dipadahka sebedau tu, tang raban pengajar enggau nembiak chukup ngarap nya ulih dipejalaika enggau lengkas.

“Laban isu nyeruri sekula ke udah balat jai chukup lama  udah ba runding raban sekula, nya alai KGBS ngansak ngambika projek nya deka nyadi nyata dalam timpuh  ke semak tu.

“KGBS ngansak laban raban pengajar enggau nembiak sekula ti bekaul udah kelalu lama nganti sekula sida berubah.

Berebak enggau tu, KGBS meri terima kasih ngagai perintah besai enggau perintah Sarawak ke diatu, ti agi beratka isu sekula ke udah balat jai di nengeri tu.

“KGBS ngarapka ukai semina 93 buah sekula ke udah balat jai nya aja dikeibuhka, tang KGBS mega ngarapka sekula bukai ke patut diseruri ulih dikemeratka,” ku iya nyambut manah pekara ti dipadahka Menteri Kereja Raya ti mega Menteri Kanan Infrastruktur, Datuk Seri Fadillah Yusof.

Advertisement