Anda di sini

Strategi kena napi gelumbang kedua COVID-19 dilangkar

Advertisement
UGGAH
UGGAH

KUCHING: Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBN) benung ngelangkar strategi kena napi pandemik COVID-19 gelumbang kedua, nyema bisi nyadi.

Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, langkar nya disediaka pengudah komiti nerima ripot ari Komiti Tim Bejalaika Pengawa Nagang enggau Nyeliah ti betuaika Prof Datu Dr Andrew Kiyu ari Fakulti Perubat UNIMAS, ke mega ex-Direktor Opis Pengerai  Nengeri Sarawak, ti udah merambu beberapa chara kena JPBN nyikap diri napi gelumbang kedua COVID-19.

Ku iya, dalam ripot nya bisi meri chunto gaya enggau senario pengelekai COVID-19 ba sekeda menua, maya nyadi gelumbang kedua, baka ti nyadi di menua Hokkaido Jepun enggau Singapura.

“Kitai belajar ari utai ke udah nyadi di Hokkaido enggau Singapura. JPBN benung ngelangkar strategi kena napi nyema bisi nyadi gelumbang kedua.

“JPBN semina ulih ngelangkar strategi enggau bejalaika nya. Tang ke pemadu beguna, rayat Sarawak empu bisi tanggungpengawa besai nentuka gelumbang kedua enda nyadi ba Sarawak,” ku iya.

Uggah ti mega nyadi Chairman JPBN madahka pekara nya ba Aum Pengarang Berita COVID-19 Sarawak ti diatur ba Begunan DUN Lama ditu, kemari.

Dimenua Hokkaido Jepun ku iya, kena 28 Januari 2020 kes keterubah diripotka lalu beberapa bulan udah nya perintah ngenyit dipejalaika berindik ari 66 kes diripotka.

Pengudah ekonomi menua nya dibuka kena 16 Mac, 18 kes diripotka, ngujungka kes nya nambah 279 kena 14 April lalu perintah ngenyit kedua dipejalaika. Kes ba Hokkaido terus nambah ngagai 984 iti kes kena 15 Mei, ku iya.

“Lalu menua Singapura urung dua bulan ke udah, menua tu dikemegahka nyadi sebuah menua ti mujur ngelaban igi penyakit COVID-19 .

“Tang gelumbang kedua nyadi di Singapura iya nya, kes positif nambah ari 266 kena 17 Mac ngagai 28,800 kena 19 Mei.

“Tu nyadika Singapura entara menua ti pemadu mayuh ngerikodka kes COVID-19 di Asia Tenggara,” ku iya.

Advertisement