Anda di sini

Pelajar Pengerai beguna dikena ngemeranka chara idup, pemakai ti manah ke pengerai

Advertisement
 Connie (enam kiba) seraya dikemataka Tiong (empat kanan) enggau ke bukai nyuaka tepa ngagai Dr Chen beserimbai enggau Program Licha Pengerai Penyakit Riman di Sibu Jaya, ensanus.
TEPA: Connie (enam kiba) seraya dikemataka Tiong (empat kanan) enggau ke bukai nyuaka tepa ngagai Dr Chen beserimbai enggau Program Licha Pengerai Penyakit Riman di Sibu Jaya, ensanus.

SIBU: Pelajar Pengerai beguna amat ngagai mensia mayuh dikena ngangkatka pemereti ati mensia mayuh sentang guna ngemeranka chara idup sereta pemakai ti manah ke pengerai.

Kaban Kunsil Nengeri Dudong Datuk Tiong Thai King madah, pengerai diri beguna amat ke alai nadai tatak ngulihka ngiga penemu sentang nya.

“Nyikap diri enggau penemu pengerai, mensia mayuh tau ngemeranka chara nagang sereta nyeliahka diri ari napi mayuh macham penyakit baka riman enggau ke bukai,” ku iya bejaku bejadika ‘Program Licha Pengerai Penyakit Riman’ ti diatur Indu Parti Sarawak Bersatu (PSB) Pampang Dudong di Kim Hock Food Courts di Sibu Jaya, ensanus.

Sama bisi datai iya nya Ketuai Indu PSB Pampang Dudong Kapitan Connie Loh enggau pengelicha program nya Dr Clement Chen.

Tiong ke mega Chairman PSB Pampang Dudong madah, pengawa nagang manah agi ari ngubat lalu penemu ti tumu beguna amat ba mayuh bengkah bansa penyakit dikena nagang penyakit nya ba renggat tumu.

“Enti kita nagang penyakit nengah chara ti betul, mayuh penyakit ulih diseliahka,” ku iya nyemetak.

Berebak enggau nya, iya madahka program pengerai nya siti ari program ungkup bala pesereta nerenak pemereti tumu sentang guna nyaga pengerai.

Ku iya, beguna amat ngagai tetiap iku orang nyaga pengerai diri laban orang ti ngemeratka pengerai diri deka ngasaika pengidup ti bekualiti.

“Aku ngarapka nengah program licha tu ulih nerenak pengerindu ngagai pengerai diri,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Tiong mega ngansak semua pesereta program ngambika bejalaika aktiviti baka eksesais, joging sereta lumba enggau main ti ulih ngangkatka pengerai lalu ba awak ke sama ulih ngetuka aktiviti ti tau ngeruga tikas pengerai.

“Aku ngarapka kitai semua ulih ngena memanah penemu ti diulih nengah licha tu ngambika semua pekara ti dikenataika ulih nyadi lalau sereta pedoman ngagai kitai semua.

“Semua orang diperansang enggau nyadung pemesai guna pelajar pengerai ngagai mensia mayuh ngelingi kitai,” ku iya.

Dulu ari nya ba jaku iya, Connie madahka program tu siti ari pelasar dikena nyadung penerang ke pemadu baru bekaul enggau pengerai.

Ku iya, pekara tu diperatika nyadi penegap ngagai ulah gaya pengidup bepengerai ti suah enda dikeibuh mensia mayuh laban enda siru sereta beratka pengerai ketegal kelalu kiruh ke pengidup ninting ari sida.

Connie mega meri tanda basa ngagai Dr Cheb laban ulih bejalaika program licha nya sereta bekunsi enggau bala ke bisi datai sentang riman.