Anda di sini

KPS, LSS merambu ngemanahka agi perengka pengangkut sungai

Advertisement
 Lee (duduk, tiga kanan), Buckland (duduk, tiga kiba), Ding (duduk, dua kanan), Chieng (duduk, dua kiba), Hatta (duduk, kanan)enggau bala ke bukai ti bisi ngulu aum LSS di Sibu, kemari.
MAI PEMANSANG: Lee (duduk, tiga kanan), Buckland (duduk, tiga kiba), Ding (duduk, dua kanan), Chieng (duduk, dua kiba), Hatta (duduk, kanan)enggau bala ke bukai ti bisi ngulu aum LSS di Sibu, kemari.

SIBU: Opis Menteri Perengka Pengangkut (KPS) enggau Kaunsil Sungai- Sungai Sarawak (LSS) benung merambu deka ngemanahka agi perengka pengangkut sungai di nengeri tu.

Menteri opis nya, Datuk Lee Kim Shin madahka sida benung mansik chara ke engkeman sereta manah agi ti beguna ke perengka pengangkut nengah sungai ba dudi ila.

“Kami deka merambu perengka pengangkut ti moden sereta baru di Sarawak ditu dudi ila,” ku iya lebuh ti bejaku ba aum pengarang berita pengudah sida baum ba opis LSS ditu, kemari.

Lee udah diterangka Sapit Kontroler LSS Kandang Menua Tengah Hatta Morshidi bekaul enggau operasyen sida enggau aset ke dikemisi diatu.

Iya ke mega Kaban Kunsil Nengeri Senadin madah, sida diatu benung bejalaika pengawa nyendiaka perambu pelin ba Atur Pemansang Malaysia bekaul enggau perengka pengangkut sungai sereta penanggul ti deka ditapi, maya ke baum nya.

“Kitai bela nemu, nengeri Sarawak tu ngembuan mayuh sungai, kitai bisi 35 batang sungai lalu enam sungai ari nya bisi ba kandang tengah menua.

“Nya alai ba sitak nya, perengka pengangkut sungai endang beguna amat ba pengawa beranjung sereta berangkutka barang enggau rayat.

“Pia mega, kami deka bekerejasama enggau  LSS ba pengawa nikika tikas pemanah perengka pengangkut sungai ba semua bagi menua di Sarawak,” ku iya.

Berebak enggau nya, sama bisi ngulu aum nya Sekretari Mendam Opis Menteri Perengka Pengangkut Buckland Bangik, Pemangku Kontroler LSS Leftenan Kolonel (B) Ding Tiew Wong enggau kaban LSS Dato Chieng Buong Toon.