Anda di sini

Padang bilun lama Bintulu patut dikemansangka: Majang

MAJANG
MAJANG

KUCHING: Padang bilun lama Bintulu patut disikap ngena perengkaguna pemun sereta nyadi sebuah palan ti moden betikas antarabansa.

Majang Renggi (GPS - Samalaju) madahka palan padang bilun lama nya ti enda endur bilun terengkah kenyau ari taun 2002 iya nya semina kandang endur besai ke bisi ba tengah pemansang mengeri Bintulu.

Iya madahka kenyau ari taun 2005 palan nya (padang bilun lama Bintulu) digaga nyadi palan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo ti pemadu tebilang sereta ulih ngempuru penatai pesereta ari dalam enggau luar menua.

“Diatu palan sejarah tu semina tinggal 3.7 hektar aja  lalu ke lebih nya udah penuh enggau begunan komersial tauka udah bisi pengempu bukai.

“Nya alai aku minta ngambika palan tu terus ditanka lalu anang dikemansang ngena begunan, hotel, kedai enggau ke bukai. Nama ke patut iya nya palan tu patut disikap ngena perengkaguna pemun enggau digaga nyadi sebuah dataran ti moden betikas antarabansa.

“Mayuh sejarah udah ditempa ba palan tu lalu diaku baka padang bilun pemadu semak enggau mengeri didunya ari ‘The Guinness World Book of Records’ ba taun 1981; The Longest Wind Garden Street ari ‘The Malaysia Book of Records’ dalam taun 2017; The Longest Mooncake di Malaysia ti pemanjai 888 meter ari ‘The Malaysia Book of Records’ dalam taun 2017 sereta The Biggest Arc Kite Tunnel and The Most Number of Train Kites in Arch Tunnel ari ‘The Malaysia Book of Records’ dalam bulan September 2019,” ku iya.

Majang mantaika langgur penemu nya nyerumba iya bejuraika perambu belanja nengeri 2020 ba Kompleks Kunsil Nengeri (DUN) ditu, kemari.

Ku iya, palan padang bilun lama nya suah endur alai bejual enggau palan endur mantaika kereban asal sereta penyelai seni enggau budaya raban bansa menua maya sesebengkah program diatur ba palan nya.

Kelimpah ari nya Majang madahka pengawa nyaga pengelikun tebing tasik  Sarawak iya nya elemen pemadu beguna dikena nyamin pengelikun enggau pemaik nengeri.

Ku iya, zon pantai Sarawak iya nya endur urung 80 peratus peranak diau ti  bepanggai sekalika terus tauka enda ba rampa menua nyadika pun dalam penatai pemisi.

Diatu ku iya, kandang tebing tasik majak dikemansang ketegal faktor penambah peranak ti enggau tuju nirika paan pengentap pendiau, mengeri, industri enggau rekreasyen, ti mega nyadi ba tebing pantai Bintulu enggau Samalaju.

Kandang endur tu ukai semina endur industri besai menua baka minyak enggau gis sereta industri besai tang bisi dua palan penyangkai kapal iya nya Palan Penyangkai Kapal Bintulu enggau Palan Penyangkai Kapal Perindustrian Samalaju kelimpah ari kaya enggau pemanah rampa menua sereta utai idup dalam ai.

“Nya alai, nengah perambu belanja 2020 ti ngungkupka sepenyampau RM90 juta, diperambu ngambika sebuah pangkalan Sarawak Coastal Guards ditumbuhka ba kandang Zon Perindustrian Kidurong tauka ba Taman Perindutrian Samalaju.

“Penumbuh pangkalan tu beguna enggau dipeda ulih mantu tauka nyikap Ejensi Penerit Adat Maritim Malaysia (APMM) enggau Polis Marin dalam pengawa nyaga kandng tasik Sarawak,” ku Majang seraya madahka diri nyukung perambu belanja nengeri 2020.