Anda di sini

Lima rumah panjai di Sungai Ulu Kanowit bisi karan 2020, 2021

KUCHING: Lima buah rumah panjai di kandang menua ulu Sungai Ulu Kanowit dalam sitak Kunsil Nengeri (DUN) Meluan deka disambung kuasa karan nengah program Skim Elektrik Alternatif Luar Bandar Sarawak (SARES) enggau projek rayat.

Menteri Muda Elektrik Menua Pesisir, Datuk Liwan Lagang madahka projek ba lima buah rumah panjai nya dipelaba tembu dalam taun 2020 enggau 2021.

"Lima buah rumah panjai dalam kandang menua ulu Sungai Ulu Kanowit ke deka bulih bekal kuasa karan iya nya Rh Belawan di Ng. Apo nengah projek SARES Fasa 5 ti dipelaba tembu ba taun 2020.

"Rh Ringgit enggau Rh Linggong di Ng. Apo sereta Rh. Bendali enggau Rh mancha di Ng. Ensiring nengah Projek Rakyat Last Miles Fasa 3 dipelaba tembu pun taun 2021," ku iya lebuh nyaut tanya  ari Rolland Duat Jubin (GPS - Meluan).

Liwan madahka pekara nya ba sesi tanya saut Aum Ke-2 Penggal Ke-4 Kunsil Nengeri (DUN) Sarawak Ke-18 ti diatur ba Kompleks DUN ditu, sehari tu.

"Bekaul enggau program SARES ba Rh Belawan di Ng. Apo projek nya begunka ungkus belanja urung RM650,000 ti meri pengelantang ngagai 12 ruang bilik," ku iya lenuh ti nyaut tanya tambah ari Meluan.

Kelimpah ari nya, Liwan mega madahka perambu nyambung mengeri Limbang ngagai 'State Grid' iya nya sebagi ari 'Northern Grid Extension Project'.

"Projek tu dipelabaka deka tembu ujung taun 2022," ku iya lebuh ti nyaut tanya ari Paulus Palu Gumbang (GPS - Batu Danau) ti betanya pasal status projek nya.

Nambahka nya lebuh ti ditanya kemaya pengawa ngaga pencawang elektrik 275 kilovolt (kV) tembu, Liwan madahka dipelabaka tembu ba suku keterubah taun 2022.

"Pencawang 275 kV ba mengeri Limbang dipelabaka tembu ba suku keterubah taun 2022.

"Lalu mengeri Limbang tu deka bulih bekal tu nengah grid 275 kV ari pencawang Bunut sereta dipelabaka tembu ba suku keterubah 2022," ku iya lebuh nyaut tanya tambah ari Batu Danau.