Anda di sini

Dr Noor Hisham: Kes diketup ukui agi tinggi di Sarawak

KUCHING: Penyampau kes diketup jelu kelebih agi ukui enggau mayau di Sarawak agi tinggi enggau puku rata 40 ke 60 kes sehari taja pan diatu udah masuk taun ketiga pengudah penyakit rabies ditukuka bisi di nengeri tu kena 1 Julai 2017.

Ketuai Direktor Opis Pengerai Datuk Dr Noor Hisham Abdullah madah, nyentuk 3 Oktober tu tadi, kes rabies nya udah nabanka 20 nyawa lalu kes ke pemadu baru nyadi ba siku lelaki ari sebuah rumah panjai di Mukah.

Ku iya, lelaki ke beumur 64 taun nya udah nadai kena 19 Ogos tu tadi maya  ke dalam perati silik pakar perubat di Unit Intu Siru  (ICU) Sepital Bintulu, udah bekau ke diketup ukui ke diambi ari kaban iya di Kanowit.

“Kenyau 1 Julai 2017 nyentuk 3 Oktober 2019, penyampau kes rabies ke nyadi ba mensia bisi nyadi ba 21 iku. Semua ke bisi kes nya udah parai magang kelimpah siku nembiak mit ke agi idup lalu diatu berumur semilan taun ti balat napi komplikasyen neurologi ketegal rabies.

“Lima ari 21 kes tu mandangka sejarah diketup ukui ke diambil ari orang bukai lalu status vaksinasyen jelu nya enda ditemu,” ku iya ba sebengkah penerang kemari.

Ku Dr Noor Hisham, taun tu bisi lima kes ditukuka rabies ba mensia lalu tebal agi ukui enggau mayau ke ngetup mensia ditemu  positif pengudah diperesarabies.

Ku iya, nitihka ripot ari Opis Servis Veterinar Sarawak, nyentuk September nyin tadi, bisi 138 (32.8 peratus) sampel ari sejumlah 420 ukui enggau mayau ke diperesa ditemu positif rabies.

“Penyadi semua kes rabies tu ulih diseliahka nyema jelu nya diintu enggau manah lalu bekau ketup nya diberi manah ngambika ulih ngelenyauka ai liur jelu nya. Udah nya  berubat lengkas ba fasiliti pengerai,” ku iya.

Dr Noor Hisham ngelalau pengempu jelu tupi nentuka jelu tupi sida diberi imunisasyen rabies ninting tahn ngambika ulih diseliah ari dirampit penyakit nye kelimpah nyeliahka ari ngambi tauka nupi ukui ke enda temu gaya pengerai.

Ny entuk ke diatu ku iya, nyauka serap nengeri Sarawak bisi ngeripot ukui enggau mayau ke ditemu positif rabies kelimpah Limbang ti mengkang nadai rabies. — Bernama