Anda di sini

RM1 bilion ungkup Pemansang Sekula Repuk di Sarawak

 Baru lebuh bejaku maya Pengerami Ma-kai Lemai Nyerumba Hari Malaysia di Selangau, kemari.
TANGGUNGPENGAWA: Baru lebuh bejaku maya Pengerami Ma-kai Lemai Nyerumba Hari Malaysia di Selangau, kemari.

SELANGAU: Sepenyampau RM1 bilion diungkup deka dikena bejalaika Pemansang Sekula Repuk di nengeri tu ti mungkur tiga fasa berengkah bulan Ogos nyentuk taun 2020.

Menteri Kereja Raya Baru Bian madah, dikena bejalaika Program RM1 bilion Fasa 1, Opis Menteri Pekara Wang Malaysia udah setuju deka ngungkupka belanja sepenyampau RM350 juta ungkup 37 buah sekula repok di nengeri Sarawak ti deka diatur dalam timpuh ba taun tu.

“Nyadi ke tambah iya, kualiti perengkaguna pelajar sekula mega deka diangkat manah agi nengah projek ngemanah enggau ngaga baru 32 buah sekula nya sekula repuk di nengeri Sarawak enggau agih belanja urung RM100 juta nengah Agih Belanja Pemansang, kelimpah RM1 bilion ke diungkup nya,” ku iya madah maya Pengerami Makai Lemai Nyambut Hari Malaysia di Balai Mayuhguna Selangau, kemari.

Kelimpah ari nya, Baru ke mega Kaban Parlimen Selangau madah, perengkaguna pengerai diperatika perintah besai mega nengah projek tiga buah Sepital di Sarawak iya nya Sepital Lawas, Miri enggau Petrajaya.

“Dikearap pengawa ngangkatmanah infrastruktur pemun tu ulih nyendiaka perengkaguna ke chukup sereta manah lalu ulih ngangkatka tikas pengidup rayat Sarawak,” pia ku Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Ba’Kalalan nya agi.

Iya madah, taja bebida pelasar, Perintah Besai amat komited sereta sedia besaup enggau Perintah Nengeri Sarawak dalam agenda pemansang di nengeri Sarawak dikena nentuka rayat nengeri tu ngasaika pemaik pemansang.

“Nyadika bukti komitmen pemendar Perintah Besai, siti Komiti Khas ti diberi nama Aum Majlis Tindakan Negeri( MTNg) Sarawak udah ditumbuhka enggau tuju dikena ngaga pansik, merambu enggau bejalaika pemansang nengeri Sarawak ti diketuaika aku begulai enggau Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas. Kaul kerejasama entara Perintah Besai enggau Perintah Nengeri Sarawak tu dikearap ulih merambu projek pemansang enggau lebih efisyen sereta manah agi,” ku iya.

Berebak enggau nya, Baru ngelalau projek pemansang ungkup rayat enda patut dipolitik laban fokus ti dikemerat ke patut iya nya nentuka projek perintah besai diperambu enggau manah ungkup ke guna enggau pengelantang rayat Sarawak seriris enggau Juluk Pengelantang Begulai tauka ‘Shared Prosperity’ ke ditumbuhka Menteri Besai Tun Dr Mahathir Mohammad.

Iya madah Opis Menteri Kereja Raya udah beinisiatif ngaga jalai ke ngaul Sarawak enggau Sabah ti enda nengah menua Brunei, ‘Sarawak Sabah Link Road’ ti deka meri pemaik semak 1 juta mensia mayuh kelimpah neruska Projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak.

Perengkaguna infrastruktur jalai alun tu, iya nerang ulih nyendiaka jalai alun ke lebih efisyen di nengeri Sarawak kelebih agi aktiviti ekonomi ngelingi kandang menua nya deka chakah agi.

Bejaku sentang Hari Malaysia, iya madah, pengerami ba taun tu nyemetak ba ke guna penyerakup sereta penaluk sayau ngagai menua diri kelimpah nyungkak ulah integriti sereta pendiau diri di serata rayat Malaysia enda ngira bida entara kitai.

Ba runding Baru, rayat Malaysia ti mayuh bansa, jalai pengarap udah idup dalam pengelantang, segulai enggau begempung sekumbang ari penumbuh menua Malaysia kena taun 1963 ari empat iku kaban iya nya Semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah enggau Singapura taja Singapura udahnya mutus pansut ari menua Malaysia.

“Pengerami Hari Malaysia tu dikearap ulih ngerembaika penyerakup entara kitai lalu nyadika nya sebengkah penyerakup ti ngempung rayat. Pemereti ati enggau penemu sentang pengawa numbuhka Malaysia patut diperati ngambika kitai lebih beterima kasih sereta nemu tetiap tanggungpengawa ti udah digaga aki ini kitai menya.

“Komuniti ti datai mayuh bengkah patut diintu enggau adat bebatak asur enggau pangan diri patut ditanka ungkup pengelantang begulai.

“Beguna amat ngagai kitai nyeliahka diri ari isu ti ngeruga pengelikun sereta nyeliahka diri ari bepolitik ke bansa enggau jalai pengarap dalam pengawa nyaga pengelantang enggau peyerakup raban bansa,” ku iya nambah agi.