Anda di sini

Perintah nengeri seruran ngemeratka pekara pelajar

 Chong Siew Khin (tiga kiba) nyuaka tepa pengingat ngagai Harden (tengah) seraya dikemata Ting (lima kanan) sereta kaban LPS ke bukai maya bejadika Balai Sekula nya kemari.
TEPA: Chong Siew Khin (tiga kiba) nyuaka tepa pengingat ngagai Harden (tengah) seraya dikemata Ting (lima kanan) sereta kaban LPS ke bukai maya bejadika Balai Sekula nya kemari.

KUCHING: Perintah nengeri deka terus mantu nyendiaka fasiliti pelajar dikena nentuka pengelantang nembiak di sekula.

Menteri Muda Pengelantang Pendiau, Komuniti, Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Nembiak Mit Datuk Francis Harden Hollis madahka tu kebendar kelai perintah nengeri nemu pemerat pelajar dalam ngadaka modal mensia ti bisi kualiti.

“Kitai bebendar nentuka semua nembiak teulihka pelajar lalu pengudah nya bulih pemutus peresa ti nyulut ti bepelasarka Jasmani, Emosi, Rohani enggau Intelek (JERI),” ku iya lebuh bejaku ba pengerami bejadi Balai Sekula Primari China (SJKC) Chung Hua Bangkong, Pantu Sri Aman.

Harden ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Simanggang madah modal mensia ti bisi kualiti ulih ngangkatka tikas pengidup ruang bilik ke lalu ulih ngemansutka diri ari penyeranta.

Nitih ku iya, penyulut dalam akademik nya ti deka nentuka pemujur pengidup dudi hari ila laban pengerembai dunya kemaya hari tu mekuh ngagai penemu ti ngembuan peminta ti tinggi.

Bejaku bekaul pengerami nya, iya madahka nya mai tuju dikena ngenataika tabi basa enggau puji ngagai pengatur program ba pemujur sida sereta tu udah ngayanka kerejasama ti rat sereta komited entara komiti.

Ba pengerami nya Harden udah madahka agih belanja sepenyampau RM25,000 ari baruh geran Projek Mit Menua Pesisir (MRP) ungkup taun 2020 ngagai SJKC Chung Hua Bangkong dikena bejalaika aktiviti Kaunsil Pengatur Sekula nya empu.

Sama bisi datai iya nya Kepala Pengajar SJKC Chung Hua Bangkong Chai Kui Nam, Chairman LPS SJKC Chung Hua Bangkong ke mega chairman pengatur Chong Siew Khin enggau Kepala Pengajar SJKC Engkilili Voon Yik Kuang sereta ketuai raban bansa.