Anda di sini

Baru: MPKK nadai kaul enggau pengawa nyiri ketuai komuniti

KUCHING: Pengawa nyirika Kaunsil Pengatur Komuniti Kampung (MPKK) di nengeri tu ari perintah besai nadai kaul enggau pengawa nyirika ketuai kaum tauka ketuai raban bansa.

Chairman Parti Keadilan Rakyat (PKR) Sarawak, Baru Bian madahka pengawa nyirika MPKK tu udah diterangka Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir, Sivarasa Rasiah enggau Kaban Parlimen (MP) Saratok, Ali Biju.

“Kami nemu di Sarawak tu ketuai kaum tauka ketuai raban bansa dichirika perintah nengeri sereta nya kuasa sida ari baruh undang-undang nengeri.

“Kami mega meretika arahan ari perintah nengeri ti nagang ketuai-ketuai pupu bansa enggau raban bansa tu ari ngulu pengerami diketau perintah besai.

“Nya kebuah mayuh penerang enggau projek ti deka dipejalaika perintah besai ba renggat genturung pendiau enda ulih dipejalaika,” ku iya ba aum pemgeri pengudah bejadika Jelajah TVET Pembinaan ba Pusat Konvensyen CIDB ditu, kemari.

Bejaku baru ku iya, perintah besai besetuju nyirika MPKK tu nyadi ejensi dikena perintah besai ngenataika penerang enggau projek ti deka dipejalaika ba renggat genturung pendiau.

“Tuju kami ukai deka besemekih enggau perintah nengeri tang kami deka mutarka penanggul dikena mai projek pemansang ba renggat genturung pendiau.

“Tu siti inisiatif ti positif sereta manah ke rayat enggau nadai kaul enggau pengawa nyirika ketuai pupu kaum tauka ketuai raban bansa.

“Kami nemu iya nya pengeawa nyirika ketuai kaum enggau ketuai raban bansa ari baruh kuasa perintah nengeri. Lalu kitai enda ulih nyirika siku agi. Nya kami mereti,” ku iya ti mega Menteri Kereja Raya.

Baru ti mega Kaban Parlimen (MP) Selangau berebak enggau tu ngarapka pengawa nyirika MPKK tu deka ulih mantu rayat sereta lalu mai pemansang ngagai rayat.

Iya madahka diri enggai meda bisi penyarut ba genturung pendiau enggau rumah panjai ketegal saru pasal pengawa nyirika MPKK tu.

Dikena nentuka pengelanchar pejalai MPKK tu, perintah nitih ku Baru deka mansik struktur enggau mekanisme pemadu manah sebedau dipejalaika tauka dikemeranka.