Anda di sini

Sebuah bilun hiperspektral deka diengkah ba JHS sebedau ujung taun tu

KUCHING: Menteri Ai, Tanah enggau Pengeraja Asal Dr Xavier Jayakumar madah sebuah bilun hiperspektral deka diengkah ba Opis Kampung Sarawak (JHS) sebedau ujung taun tu.

Iya madahka bilon khas nya dibeli pengudah dipesetuju ulih kabinet perintah besai enggau sempekat pemereti ati udah dianjung ngagai orang ti bekaul ngambika disain.

Iya madahka bilun ti dibeli ari Austria enggau rega RM35 juta sereta dipelanja penuh perintah besai nya deka diengkah ba JHS sereta ulih dikena semua ejensi ari baruh Opis Menteri Ai, tanah enggau pengeraja Asal (KATS).

Nitihku iya nya kerejasama entara KATS enggau JHS sereta Sarawak Forestry Corporation (SFC) dalam ‘Perolehan Pesawat enggau Sistem Bagi Pembangunan Sistem Cerapan Hiperspektral Secara Turnkey’.

Iya madahka kerejasama nya deka mantu pengeran deka ngelindung tauka nyaga kampung enggau jelu siga di menua tu.

“Bilun nya kebendar deka dikena bejalaika ngaga kar 4 ti mungkur kampung, jelu siga, penguan tanah nyengkaum utai ke dipeda ba baruh tanah.

“Kami bepenemu ngembuan ‘big data’ pasal kampung, jelu siga, penguan tanah nyengkaum utai ke dipeda ba baruh tanah di Sarawak manah amat laban iya ulih dikena perintah nengeri ngemansangka agi nengeri tu,” ku iya ba aum pemberita pengudah nemuai meri basa ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, kemari.

Xavier mega madahka lebuh betemu urung sejam nya, sida mega berandauka pasal perambu numbuhka Polisi Kampung Malaysia (DPM).

Nitihku iya DPM iya nya polisi besepadu bekaul enggau kampung ti mungkur Semenanjung Malaysia, Sabah enggau Sarawak.

Iya madahka DPM iya nya siti dokumen ti ngempuruka Polisi Kampung Semenanjung Malaysia, Polisi Kampung Sarawak enggau Polisi Kampung Sabah lalu nadai ngaga ubah ba ketetiga polisi nya.

“Pekara ti diperambu ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg maya ke nemuai meri basa urung sejam tadi iya nya diatu menua bisi tiga polisi kampung iya nya Semenanjung Malaysia, Sabah enggau Sarawak bisi polisi kampung kediri empu.

Nitih ku iya tuju pengawa nusun ketetiga polisi nya di dalam siti bup iya nya ngemudah utai ke ngiga  kelebih agi maya dalam misyen opis menteri ke menua luar.

Iya madahka Kepala Menteri besetuju ngagai perambu numbuhka DPM lalu deka meri timbal pasal pekara nya enda lama agi.

“Aku deka bebendar madah ditu, kami enda negu, ngubah tauka nukar isi surat ba dalam Polisi Kampung Sarawak ke endang udah bisi.

“Pekara kampung iya nya bidang kuasa perintah nengeri di baru Konstituensyen Nengeri Sarawak, nyadi kebendar iya perintah besai nadai ngembuan sebarang hak ba atas nya.

“Pekara ti dikereja kami iya nya nyadi sebuah menua, kitai udah bisi Polisi Kampung Semenanjung (Malaysia), Polisi Kampung Sarawak enggau Polisi Kampung Sabah semua nya deka ditusun dalam siti bup, nya aja,” ku iya nerang.

Sama bisi datai Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah Datuk Dr Sim Kui Hian, Sapit Menteri Air, Tanah enggau Pengeraja Asal, Tengku Zulpuri Shah Raja Puji, Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri (Undang-Undang, Kaul Sarawak enggau Perintah Besai sereta Matau Projek) Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali enggau Ketuai Sekretari KATS Datuk Zurinah Pawanteh.