Anda di sini

‘Projek sakit’ deka dikurang: Mazlee

Advertisement

KUCHING: Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) benung dalam proses ngurangka ‘projek sakit’ kelebih agi di Sarawak nengah chara beratika semak agi.  

Menteri Pelajar Dr Maszlee Malik madah, naka ke diatu semina dua projek ari baruh KPM dikategori nyadi projek sakit taun tu dibanding enggau 19 projek ba taun 2013.

Ku iya, opis menterian iya diatu ngambi insiatif ngelala sekeda  projek ke diasaika tau nyadi projek sakit.

“Nya kebuah, kami ngaga intervensyen ba projek ke diatu nengah chara suah agi ngabas enggau ngemata projek nya.  

“Tu sebagi pengawa kami dikena nentuka barang bagi projek kitai enda dikategorika nyadi projek sakit,” ku iya lebuh dikerandau media lebuh ke nemuai ngagai Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Sungai Tapang ditu, kemari.

Ku Dr Maszlee, iya empu deka ngemataka setiap projek sekula nya enggau silik agi.  

“Kitai deka nentuka tetiap sen ti dikeluarka pemayar chukai deka dikena enggau manah ungkup projek baka ngemanah sekula.

“Nama projek ti deka dipejalaika kitai, kami deka nentuka nya digaga tembu nitihka maya ti udah ditimpuhka,” ku iya seraya  m adahka Opis Menteri iya deka majak bekerejasama enggau Opis Kereja Raya (JKR) dikena nentuka kualiti projek nya nitihka spesifikasyen ti ditetapka.

Ungkup projek sekula repuk di Sarawak ku iya, naka ke diatu tujuh ari 37 buah sekula udah ditinda.

Tinda ungkup 30 buah agi ku iya, deka dikeluarka dalam bulan Disember taun tu.

“Projek renggat keterubah ke beungkus RM350 juta nya sebagi ari utang RM1 bilion ke dibayar perintah nengeri ngagai perintah besai.

“Tu mega deka dipatau kami nengah chara silik agi lalu aku empu deka ngemataka nya dikena nentuka pengawa ngangkatmanah sekula repuk di Sarawak dipejalaika enggau  manah,” ku iya.

Ngenang pasal projek begunan tambah SMK Sungai Tapang, Dr Maszlee madah, projek nya beungkus RM34,813,823 dikemendarka ari baruh Rolling Plan Keterubah Atur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-11 (RMK11).

Ku iya, projek nya diatu udah tembu 97.9 peratus sereta begunaka 18 bulan aja digaga tembu endar kena bulan November taun tu.

“Projek ngaga begunan tu tajapan bisi enda nitihka maya ditimpuh, kami udah bulih komitmen ari JKR enggau kunteriktor ngambi nembuka nya dalam bulan November taun tu,” ku iya.