Anda di sini

Sebun asap: 409 sekula di Sarawak ditutup kemari

KUCHING: Bisi 409 buah sekula ba semilan pelilih menua di nengeri ini diasuh tutup kemari pengudah bacha Indeks Pengamah Angin (IPU) ba kandang endur nya ke diambi nyentuk pukul enam lemai ensanus.

Opis Pelajar Nengeri ba siti penerang madahka nya mungkur 347 sekula primari enggau 62 sekula sekondari di Kuching, Samarahan, Padawan, Serian, Sri Aman, Betong, Bau, Lundu enggau Lubok Antu.

“Tu mungkur 157,479 iku nembiak sekula,” ku penerang nya kemari.  

Di Kuching, bisi 26 buah sekula sekondari enggau 61 buah sekula primari ditutup, Padawan (15 sekula sekondari, 86 sekula primari), Betong (lapan sekula sekondari, 45 sekula primari), Sri Aman (lima sekula sekondari, 36 sekula primari) lalu di Bau (empat sekula sekondari, 40 sekula primari).

Di Lubok Antu mega mungkur dua sekula sekondari enggau 28 sekula primari, Samarahan (dua sekula sekondari, sebuah sekula primari) lalu di Serian enggau Lundu sama 20 enggau 30 buah sekula primari.

Berebak enggau nya, Sapit Direktor Opis Pelajar Nengeri Sarawak Abang Mat Ali Abang Masagus madahka peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ba sekula dipejalaika baka selama.  

“(Pengawa beratika tau nutup sekula) nitihka bacha IPU tetiap pukul 6 lemai laban pemutus nya deka digaga pagila.  

“Beratika gaya kualiti angin diatu (kemari), reti nya sida (sekula) patut nyendiaka diri muka sekula sehari tu enti bacha IPU terus majak nurun,” ku iya lebuh dikerandau Bernama.

Pagi kemari, bisi 50,000 sengkabung mua sekali agi diserahka Opis Penyaga Pengelikun Mensia Mayuh Malaysia (APM) Sarawak ngagai Opis Pelajar Nengeri ngambika disadung ngagai semua sekula di serata Sarawak.

Kualiti angin di nengeri tu taja pia dipeda majak manah pagi kemari, semina Sri Aman ngerikod kualiti angin ke balat kamah, lalu di Kuching kenyau tiga hari ke udah dalam kategori ti sama pen gujung iya ngerikod bacha IPU ari baruh 200.

Ku Ketua Sekretariat Komiti Mutar Penusah Ngenyit Sarawak, Mejar Ismail Mahedin dari APM negeri, Sri Aman ngerikod bacha IPU 202 naka pukul 8 pagi dibandingka enggau 241 pukul 8 malam kemari.

Bacha IPU di Kuching ngenyit nurun ngagai 167 pagi kemari dibandingka enggau 236 pukul 8 malam kemari lalu di Samarahan taja pan nadai berubah ari bacha kualiti angin kamah, tang bisi mandangka penurun nengah bacha 132 pagi kemari dibandingka enggau 186 ensanus.

Pelilih bukai baka Sarikei, Institut Latih Industri (ILP) Miri enggau Sibu ti ngerikod bacha IPU kamah ensanus ngerikodka bacha ke manah agi kemari nengah bacha IPU jelan pemanah ari baruh 100.

Kemari, Opis Pelajar Nengeri Sarawak minta sekula ngetuka semua aktiviti di luar bilik kelas ke bisi bekaul enggau semua nembiak nyema bacha IPU ngelui 100, lalu enti IPU ngelui 200, semua sekula ke dalam kandang endur nya tauka pelilih menua patut terus ditutup maya nya mega. — Bernama