Anda di sini

CPPC inisiatif nyungkak tikas pengidup pekebun rian

Advertisement
 Uggah (tengah) engagu ba temuai dipebasaka bukai makai buah rian.
SAMA MAKAI: Uggah (tengah) engagu ba temuai dipebasaka bukai makai buah rian.

MIRI: Pengawa numbuhka Palan Ngumpul, Memproses enggau Mungkus (CPPC) siti ari inisiatif Opis Betanam Betupi Sarawak dikena nyungkak tikas pengidup pekebun rian.

Inisiatif bukai ke bisi dibantaika iya nya Program Ngemanah Baru Kebun Rian enggau Skim Nanam Baru Rian.

Pemangku Direktor Opis Betanam Betupi Sarawak Dr Alvin Chai madahka program ngemansangka industri nya dipejalaika di serata nengeri.

“Tu setipak enggau juluk Opis Betanam Betupi dikena nyungkak penatai pemisi komuniti betanam betupi manggai ngagai RM4,000 sebulan sereta nyadi pengeksport beresi agro pemakai manggai ba taun 2030,” ku iya.

Bejaku ba Pengerami Bejadi Pesta Rian Kabuloh ba Stesyen Pemansik Betanam Betupi Kabuloh ensanus, Alvin madahka pesta rian diatur alai mantaika bemacham bansa buah rian di Sarawak.

Ku iya, penemu asal milih stesyen nya nyadi palan pesta rian endang buah penemu Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas ke mega Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua.

Lebuh ke bejaku maya bejadi nya, Uggah deka ke pengerami keterubah endar diatur nya digaga nyadi aktiviti ninting taun sereta diatur nengah chara ke besai taun baru.

Pengerami nya mega dikena nambahka penemu sentang aktiviti betanam betupi ba Opis Betanam Betupi Sarawak sereta besaum lalu ngerembaika pemadah ke pemadu baru dalam bidang betanam betupi.

Aktiviti nya mantaika servis ke bisi disediaka kelebihka ba pengawa mindahka teknologi enggau program meri setipikit nyamin kualiti baka myGAP, kelimpah meri peluang ngagai mensia mayuh berandau sereta belajar sentang betanam betupi.

Pengerami nya diisi enggau pekit bemacham bansa buah rian ti mantaikaka bemacham bansa buah rian menua tu enggau rian asal.

Pekit nya mantu ngelala bansa rian ke bisi gaya ‘elit’ sereta bisi potensial dibantai sereta dikomersilka.

Sama bisi diatur iya nya pekit produk pemakai bepelasarka rian ke dipasut 30 pesereta, pamandang enggau demonstrasyen teknologi bekaul pemansut enggau produk rian ke diproses, pam andang servis enggau program baka skim nanam enggau skim meri setipikit nyamin kualiti.

Mensia mayuh ke bisi datai mega dibai ngagai kebun rian ke pemesai dua hektar, ngagai palan plot demonstrasyen nanam rian Musang King sereta nyuala bemacham bansa produk betanam betupi enggau kereban utai tanam dijamin kualiti nengah Skim Pengesahan Bahan Tanaman (SPBT).

Lebih 3,000 datai ngagi pada Pesta Rian Kabuloh ke diatur pengelama dua hari ditu.

Advertisement