Anda di sini

Penatai pemisi nengeri Sarawak nambah maya pegai GPS

Advertisement
 Dr Rahman (duduk tengah) begambar enggau temuai sereta pengari penerima geran MRP ba pengerami nya di Limbang kilah ensana.
KENA MEMANAH: Dr Rahman (duduk tengah) begambar enggau temuai sereta pengari penerima geran MRP ba pengerami nya di Limbang kilah ensana.

MIRI: Penatai pemisi nengeri seruran betambah berindik ari pengeransing ketuai Gabungan Parti Sarawak (GPS) ti megai nengeri tu.

Menteri Muda Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Dr Abdul Rahman Ismail madahka penatai pemisi nya dikena dalam ngerembaika program pemansang di tetiap kandang menua nyengkaum di menua pesisir enggau ulu.

“Kenyau ari tiga taun ti udah, penyampau agih belanja MRP ari perintah nengeri ditambah ninting taun lalu ke pemadu baru diatu iya nya sepenyampau RM2 juta ti udah diagihka ngagai tetiap kandang menua Kunsil Nengeri (DUN) GPS.

“Perintah nengeri udah ngagihka RM5 juta tiap taun ngagai ADUN enggau Kaban Parlimen GPS ungkup Program Transformasyen Menua Pesisir (RTP),” ku iya nerang.

Rahman madah munyi nya ba pengerami nyuaka geran Projek Mit Menua Pesisir (MRP) maya program Ketuai Begulai enggau Rayat ti diatur Palan Servis Komuniti DUN Bukit Kota ba balai Kampung Bunga Raya Limbang kilah ensana.

Iya ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Bukit Kota madah, penyampau ungkus projek RTP DUN Bukit Kota, Batu Danau enggau Parlimen Limbang iya nya RM15 juta ninting taun. Tu mega deka ngerichahka pejalai projek mit menua pesisir, ku iya nandu.

Kelimpah ari nya, perintah nengeri mega udah nyendiaka Program Ngangkatmanah Rumah Rayat Seranta Sarawak (PPRMS) ti sepenyampau RM1 juta setaun dikena nyeruri rumah rayat.

Bekaul sektor betanam betupi di pelilih Limbang, sepenyampau RM3.5 juta ari peminta agih belanja tambah udah dikemendar.

Ba minggu siti nyin tadi, Opis Betanam Betupi udah nyuaka 2,500 pun benih nyiur tuai lalu sepenyampau RM1 juta ungkup DUN Bukit Kota meli 60 ribu benih rian 'Musang King'.

Nitihka statistik Opis Betanam Betupi Bagi Menua Limbang, penyampau pun rian ti udah tuai ke endag udah bisi di Limbang iya nya bisi 60,000 pun.

Ari penyampau nya deka nambah sekali lipat lebuh 60 ribu pun benih rian 'Musang King' nya diagihka ila.

“Beratika nyema asil lebuh 120 ribu pun rian nya bebuah ba Limbang, udah tentu buah nya enda abis diempa lalu ulih dieksport laban enda abis dijual.

“Nya alai perintah diatu bebendar ngiga penanam puku ngambi meli produk betanam betupi ti diasilka ba pelilih Limbang,” ku iya.

Beserimbai enggau nya, perintah nengeri benung dalam proses berandau enggau perintah Brunei dikena muka sebauh agi pintu garis entara menua di Pendam-Lumapas.

Nengah pemisi pintu garis entara menua nya mega deka ngangkatka kaul keluar masuk ke pelilih Limbang ila.

“Komuniti di kandang menua tu ditangkan ngambika begulai sereta nyukung perintah diatu ngambika pelin pemansang ti udah dilangkar ulih dipejalai enggau mujur.

“Datai ba taun 2030, Sarawak deka nyadi nengeri ti pemadu mansang sereta kaya di Malaysia enggau penatai pemisi minimum tiap ruang bilik iya nya RM4,500 sebulan,” ku iya nerang.

Ba pengerami nya, Rahman udah nyuaka geran RM457,000 ngagai 174 penerima iya nya empat Gerempung Apai Indai enggau Pengajar (PIBG) sekula sekondari, 20 PIBG sekula primari, 17 buah gerija, 48 buah pampang PPWS, 44 buah Rukun Tetangga, 10 Tabika Perpaduan enggau 31 buah Tabika KEMAS.

Tetiap PIBG sekula sekondari nerima geran RM10, 000, PIBG sekula primari RM5,000, gerija RM3,000, PPWS RM2,000, KRT RM2,000, Tadika Perpaduan RM2,000 enggau Tadika KEMAS RM2,000.

Sama datai iya nya Pemesai Opis Penyerakup Bagi Menua Limbang Mohd Fakri Asmad, pengari Pemesai KEMAS Bagi Menua Limbang Rafiah Siosman, Pengatur PPWS Kandang Menua Limbang enggau Lawas Nurul Izza Haris sereta Penghulu Chua Beng Soon.

Advertisement