Anda di sini

CUEPACS Sarawak nerima manah jaku lalau ari Dr Mahathir

AHMAD
AHMAD

KUCHING: Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Nengeri Sarawak (CNS) bepenemu lalau Menteri Besai (PM) Tun Dr Mahathir Mohamad ti minta pengereja pengawa opis perintah ngambika enda amu nyentuk ke ngereja penyalah makai suap, nya siti pekara ke nyemetak.

Presiden CNS, Ahmad Malie madahka CNS nyukung penuh peransang YAB PM ti minta pengereja pengawa opis perintah ngetan diri ari amu nyentuk ke ngereja penyalah makai suap, patut seruran liat ati lebuh bejalaika pengawa enggau rayat.

CNS ku Ahmad, ngarapka semua pengereja pengawa opis perintah ulih nerima lalau ari YAB Menteri Besai enggau ati tebuka.

“CNS nerima manah jaku lalau YAB PM nya laban nya senentang nama ke bisi dalam ‘Bab Tatatertib Perintah Am’ ti nyadika tenggau enggaulalau semua pengereja pengawa opis perintah maya bejalaika kereja sereta pengarap tetiap iku ngelama tu.

“Bagi disiplin tu ditegapka agi ngena prinsip ‘Tonggak Dua Belas’ ti mega nyadi lalau servis ngagai semua pengereja pengawa opis perintah.

“Nya alai CNS enda meda jaku lalau YAB PM tu nyadi siti pekara baru. Tambah mega semua pengereja pengawa opis perintah udah nemu pasal pekara tu.

“Taja pia, CNS bepenemu jaku lalau YAB PM tu siti pekara ke nyemetak ngagai tanggungpengawa pengereja pengawa opis perintah dalam bejalaika pengawa enggau tanggungpengawa diri empu,” ku iya madah ngagai Utusan Borneo, kemari.

Bejaku baru ,Ahmad madahka nengah jaku lalau enggau jaku nyemetak ari YAB PM nya, CNS ngarapka nya deka dikeingat sereta nyadi penegap ngagai semua pengereja pengawa opis perintah.

Ari nya ku iya, pengereja pengawa opis perintah ulih nentuka sida deka terus bejalaika pengawa sereta pengarap enggau penuh integriti tinggi seraya betapi enggau rayat ti seruran deka begunaka servis ti pemadu manah.

“Ke rikod, CNS nyemetak madahka prestasi servis pengereja pengawa opis perintah diatu ba tikas ti chukup manah.

“Tang enda ulih dikeenggaika nyema bisi isu nyadi bekaul enggau pengereja pengawa opis perintah, CNS madahka isu nya mimit dibandingka enggau penyampau semua pengereja pengawa opis perintah ke bisi.

“Nya alai, CNS meruan ngembuan pengandal ke tinggi ke alai prestasi pengereja pengawa opis perintah ba tikas ti chukup manah,” ku Ahmad ngarika CNS.

Bepelasarka ripot berita Bernama di Melaka ensanus, PM Tun Dr Mahathir Mohamad madahka pengereja pengawa opis perintah patut nagang tauka ngetanka diri ari amu nyentuk ke ngereja penyalah makai suap, patut liat ati ngambi enda mudah ringat lebuh bejalaika pengawa ke rayat sereta ngereja pengawa enggau penuh ati laban nya siti pengarap.

Dr Mahathir madah, perintah chukup beratka pasal isu ti bekaul enggau penyalah makai suap enggau salah nguna kuasa dalam servis pengawa perintah, nya alai nyadi tanggungpengawa semua muntanka isu tu nyentuk renggat ke baruh.

Ku iya, Pelin Anti Makai Suap Menua ti komprehensif udah dichelak apin lama awak ke ulih nyadi lalau ngagai semua pemesai di Malaysia enggau rayat ngambika enda sesekali nerima ulah makai suap.