Anda di sini

Inisiatif ti holistik deka diambi dalam industri minyak, gis

 Abang Johari (empat kiba) ngengkahka jari iya ba skrin kelai bejadi ‘SOGSE 2019 - Now or Never’ di Miri kemari.
BEJADI: Abang Johari (empat kiba) ngengkahka jari iya ba skrin kelai bejadi ‘SOGSE 2019 - Now or Never’ di Miri kemari.

MIRI: Perintah nengeri Sarawak deka ngambi inisiatif ti holistik dalam industri minyak enggau gis ti endang nyadi dagang antarabansa, nengah kerejasama enggau kompeni ti udah lama bisi dalam industri tu.

Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka Sarawak nengah kompeni minyak ti ditumbuhka iya, PETROS, besedia deka berunding enggau kompeni bukai bekunsi enggau sama, lalu PETROS nyediaka penerang pengeraja asal (minyak) ti betul sereta magi pengelandik sentang pengawa ngemansut ngagai kompeni nya.

“Nyema deka bekunsi, kitai (PETROS) patut bisi penerang ti betul lalu nya mih ti deka aku enggau tim aku gaga. Tu iya nya inisiatif holistik ti diambi dalam (perintah ) GPS, nyema kitai bulih penerang kitai deka uliih merambu sereta ulih mupuk bejalaika pengawa nya. Kitai ukai semina bejaku tang nadai ngerejaka nya,” ku iya.

“Kitai patut ngaga enggau profesional lalu nitihka penerang ti betul. Nyema udah bulih penerang nya (pemisi minyak) ti betul, beru mih kitai ulih berunding enggau Shell, Exxon (Mobil), Petronas (Carigali), Murphy (Oil).

“Nyema (nitihka penerang) gis mayuh, ulih kitai bekunsi. Bekunsi pemansut nya enggau meri (hak) ngagai Sarawak mega, anang makai kediri,” ku iya seraya bejaku enggau betundi.

Bejaku maya meri lalau ba Licha enggau Pengawa Pemandang ‘Sarawak Oil & Gas 2019 (SOGSE)- Now or Never’ ditu kemari, Abang Johari madahka pengawa ngulihka penerang nyengkaum ‘data seismik’ di kandang menua ke baru diteresa Sarawak dalam kandang tasik ti dikemendar ari baruh undang-undang tasik, iya nya bi baruh bagi ti keterubah, ba penuduk undang-undang.

Nitih ku Abang Johari agi, iya enggau raban iya ke bukai di kabinet nengeri (GPS) patut ngatur pengawa neresa di kandang endur ke bukai dikena nambahka penatai pemisi bukai ke ulih meri Sarawak ngambi bagi enggau aktif dalam industri minyak enggau gis, ngambika ulih meri pengelantang ngagai rayat nengah asil pengeraja asal di nengeri tu empu.

“Siku profesor kala madah, iya nya Sarawak tu siti menua ti kaya tang rayat nya miskin, nitih ke penyampau tubuh,” ku iya, taja pan Sarawak lebih 100 taun udah ngaul diri dalam industri minyak enggau gis sepengudah ditemu minyak ti keterubah di Miri ba taun 1910.

Nya alai, perintah nengeri ngerintai empat pekara besai ti nentuka tunga kuing industri minyak enggau gis.

Abang Johari madah, sepengudah bejalaika hak undang-undang Sarawak ti nangkan ke nya, iya nya kededua bejalaika pengawa dalam aktiviti keterubah enggau ti nangkan ke nya, ke mega sama berat ngagai pekara keempat iya nya nambahka pemanah ngagai aktiviti tu, nengah teknologi sereta penambah dalam pengereja pengawa sereta orang gawa profesional.

Ku iya, enggau peminta sentang minyak mata dijangka deka nurun ketegal peminta ti mayuh ba ‘tenaga hijau’ ti beresi agi, nya alai bisi pematut ngasilka tenaga hidro engga derivatif bukai ari organik dikena ngetanka ekonomi.

Abang Johari pechaya iya nya perintah Sarawak komited deka nentuka nengeri tu bulih bagi ari pengeraja asal.

“Berindik ari nya, nyema kitai bejaku bekaul konstitusyen, kitai patut bejimat. Laban nya mih kitai ngenggaika Konstitusyen Perintah Besai ti diubah (ba Parlimen bedau lama tu tadi), laban kitai meseti nentuka penaluk enggau isi dalam Sempekat Malaysia nya empu meseti dititih,” ku iya.

Iya madahka GPS enda besetujuka ubah nya laban bisi empat pekara dalam ubah nya enda ulih diperunding iya nya tanah, autonomi imigresyen, hak ba pemisi tanah enggau garis entara menua.

Ba kenang ke bukai, SOGSE 2019 ti dipejalai dua hari ditu, udah nerima penyereta 20 kompeni ti bekaul minyak enggau gis, udah ngelangkar tujuh resolusyen lalu pelin ti diperambu ungkup perintah Sarawak.

Bekaul resolusyen, Abng Johari besemaya deka mai resolusyen ny ngagai aum Kabinet ti deka datai ngambika dipejurai maya Aum Kunsil Nengeri (DUN).

Sma bisi dtai ba pengerami bejadi nya Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Muda Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal Datuk Lee Kim Shin, Sekretari Perintah Nengeri Datuk Amar Morshidi Abdul Ghani, pengari rayat GPS sereta Presiden Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak (DUBS) Datu Abang Helmi Ikhwan enggau chairman pengatur Kadier Sahib ke mega mandal presiden DUBS.