Anda di sini

Pengelandik ngatur jam belajar resia Hazim bulih 9A+ dalam SPM

 Hazim gaga ati ngayanka pemutus peresa iya, seraya disempulang apai iya.
SEMUA A+: Hazim gaga ati ngayanka pemutus peresa iya, seraya disempulang apai iya.

KUCHING: Landik ngatur jam belajar entara kebuah  Muhamad Hazim Isa teulihka pemutus peresa ke nyulut ba Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2018.

Hazim ti belajar ba Sekula Sekondari (SM) Sains Kuching Utara bulih gred A+ ba semua semilan (9) subjek ke diambi iya.

Lebuh ditanya resia iya baka ni tau bulih pemutus ti nyulut nya, iya madahka endang bepanggai ngagai pengelandik ngatur jam belajar enggau bemain.

“Aku chukup gaga ati laban mujur tejapai juluk iya nya bulih 9A+ dalam peresa SPM tu.

“Chara aku iya nya ngatur jam enggau manah. Lebuh maya aku belajar aku endang mekuh tauka bebendar , lalu maya jam bemain aku bemain,” ku iya.

Hazim bekunsi chara iya ngulihka penyulut nya lebuh dikerandau raban pengarang berita pengudah iya tembu ngulu pengawa mantaika pemutus SPM 2018 Renggat Nengeri Sarawak, ti dibantaika ba Sapit Direktor Pelajar Sarawak Abang Mat Ali Abang Masagus ba Auditorium, Opis Pelajar Nengeri sarawak ditu, kemari.

Hazim siku ari lapan (8) iku chalun SPM 2018 teulihka gred A+ ba semua subjek ke diambi.

Hazim anak biak ari tiga iku diri menyadi lebuh ditanya perambu iya udah pemutus n ya dibantaika, iya madahka diri bisi juluk deka nyambung pelajar dalam bidang ‘kejuruteraan perisian’ sekalika ba menua luar tauka di menua tu empu.

Berebak enggau tu Hazim ngelalau nembiak ke ngambi SPM renggat dudi kelebih agi SPM 2019, ngambika nemu tauka landik ngatur jam.

“Timpuh ari bulan Januari ngagai hari SPM diatur nya pandak, nya alai ngarapka sida ke ngambi peresa SPM 2019 patut landik ngatur jam diri, ngambika sama ulih nyulut,” ku iya.

 Constance enggau penuh pengaga disempulang apai ngayanka pemutus peresa iya, kemari.
GAGA ATI: Constance enggau penuh pengaga disempulang apai ngayanka pemutus peresa iya, kemari.

Kelimpah ari nya Constance Wong Chia Yii ti sama bulih 9A+ ba SPM 2018 mega madahka enda tau enda landik ngatur jam belajar.

“Baka aku empu, aku meri awak diri tiga ngagai empat jam sehari belajar tauka belajarka baru nama ke udah dipelajar ba sekula.

“Nambahka nya jaku peransang ari apai indai mega entara kebuah aku teulihka penyulut tu,” ku iya ti belajar ba Sekolah Menengah Kebangsaan Sg Maong seraya beterima kasih ngagai bla pengajar enggau bala bakih ti meri sukung.

Constance madahka diri deka nguji minta biasiswa masuk sekula lutur ngeli.

Kelimpah ari nya Kepala Pengajar SM Sains Kuching Utara (SAKURA), Padawan Dr Norisah Suhaili madahka diri temegah ati laban sekula ke dipegai iya nyadi sekula ti pemadu nyulut ba SPM 2018 di Sarawak,teulihka Gred Purat Sekolah (GPS) 1.94.

SM Sains Kuching Utara, Padawan entara 19 buah sekula secondari Nengeri Sarawak mujur tejapaika GPS 4.00 enggau ke baruh.

“Taun tu nyelai mimit laban bisi dua iku anak SAKURA bulih semua A+, sebedau tu kami enda kala tejapaika tu.

“Taja pia aku chukup temegah ati enggau semua pemutus sereta arap bendar tu ulih nyadi peransang ngagai kami sereta kami deka terus chakah ngulihka penyulut jemah ila,” ku Norisah.

Nitihku Norisah, nentuka nembiak diajar, aktiviti ko-kurikulum enggau tiap program ke diatur bisi asil sereta ke pemadu beguna nentuka semua pengajar komited bejalaika tanggungpengawa enggau bebendar, entara kebuah sekula nya teulihka penyulut tinggi.

SAKURA bisi tiga(3) kali udah nyadi sekula ti pemadu nyulut tauka bepenyulut tinggi di Sarawak ari lima (5) kali udah bisi nyendiaka SPM, ku iya.