Anda di sini

UCTS: Peminta TVET ditimbal nengah siti program baru

 Peranan Teknologi dan Halatuju TVET Dalam Revolusyen Perindustrian 4.0 di UCTS, kemari.
CHAKAH: Khairuddin maya bejaku ba mua penyereta Seminar dan Forum TVET: Peranan Teknologi dan Halatuju TVET Dalam Revolusyen Perindustrian 4.0 di UCTS, kemari.

SIBU: University College of Technology Sarawak (UCTS) ukai semina deka nambahka penyampau orang gawa ti bepengelandik tinggi tang bela ransing nyungkakka agi tikas Pelajar Teknikal enggau Latih Vokasional (TVET) nengeri tu.

Mandal Cancelor UCTS Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid madah, UCTS diatu bisi siti program ke baru iya nya Bachelor of Technology Management (Honours) ti ngemanahka agi tanggungpengawa UCTS nimbal peminta TVET.

“Program baru tu disempulang enggau pelajar ngatur dagang, injinia, sains kumputer enggau vikasional alai bala nembiak ari program hybrid tu ukai semina mai ijazah sarjana muda tang bisi setipikit ‘vocational traning operation’ (VTO).

“Progam tu mandangka UCTS bebendar nyungkakka TVET sereta chakah deka nempa institusyen tu nyadi palan teknikal di nengeri Sarawak,” pia ku iya madah.

Iya mantaika jaku tu maya ngarika Menteri Wang II ti mega Menteri Dagang Antarabansa enggau E-Dagang Dato Sri Wong Soon Koh bejadi Seminar dan Forum TVET: Peranan Teknologi dan Halatuju TVET Dalam Revolusyen Perindustrian 4.0 di UCTS, kemari.

Khairuddin mega madah, sukung UCTS ukai semina numbuhka program pelajar baka nya aja tang semampai besedia bekerejasama enggau industri sereta piak perintah nyengkaum baka Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tauka kolej teknikal ke bukai.

“Tuju kami endang deka nyikap nembiak napi ubah ba Revolusyen Perindustrian 4.0 ti mandangka menua kitai endang randaka graduate ngembuan inovasi tinggi ke ngubah chara berunding lama sereta enda kompetitif antara sida.

“Semua tu bepun ari kami di UCTS pechaya TVET besai reti ngagai pemansang ekonimi Malaysia dudi hari ila,” ku iya madah baru.

Iya madah, perintah maya hari tu udah ngenukuka TVET dikena nempa mayuh agi raban teknorat enggau bepengelandik tinggi ti nyadika pun menua tu mansang ba taun 2030.

“Perintah udah melanja 4.5 bilion diikena latih TVET ninting taun.

“Ari tu kitai meda pengeransing perintah ba TVET, mai nembiak ke udah badu sekula.

“Baka institusyen ke bukai, UCTS bela ngasaika latih pengelandik meseti ditambahka enti Malaysia ngembuan juluk ati deka bisi modal mensia ke ulih mansang sereta besemekih ba renggat global,” pia ku iya madah.

Bela datai maya tu iya nya Ketuai Direkter JPK Ts. Nidzam Kamarulzaman Ab. Hamid enggau Ketuai Operasyen Tabung Ekonomi Gagasan Anak Bumiputera Sarawak (TEGAS) Awangku Merali Pengiran Mohamed.