Anda di sini

Pengelantang tetiap bansa di nengeri tu seruran dijaga: Juanda

 Juanda enggau bala bukai lebuh ngadu ‘Yee Sang’ kelai bejadi pengerami nya.
PENYERAKUP: Juanda enggau bala bukai lebuh ngadu ‘Yee Sang’ kelai bejadi pengerami nya.

MUKAH: Peminta guna tetiap raban bansa di nengeri tu endang seruran dijaga taja pan sida ukai majoriti di sekeda kandang menua.

Kaban kunsil Nengeri (ADUN) Jemoreng Datuk Dr Juanda Jaya madahka nya nyata udah diayanka nengah tetiap bantu ti udah diberi ngagai raban bansa minoriti di sitak nya baka sida ti bebansa China ba pelilih Matu.

“Perintah nengeri udah mantu meri agih belanja ngagai palan sembiang sereta Opis Komuniti China di Matu ba taun nyin kemari,” ku iya madah maya Pengerami Nyambut Taun Baru China Renggat Pelilih Matu di laman Tokong China Pasar Lama Matu kena malam Hari Tiga tu tadi.

Nitih ku iya, guna bukai ku iya ulih digaga nengah website Unit Hal Ehwal Agama Lain (UNIFOR).

Iya semina minta siti salin peminta nya nyema digaga ngambika bisi dibai ngagai sida ti tinggi agi lalu diproses enggau lengkas.

Juanda mega nangkan peranak di kandang menua nya ngambika seruran sama nyaga penyerakup entara raban bansa lalu sama bebasaka pangan diri.

Tu ku iya nyadi pemun ngagai pengelantang ti diasai kitai nyentukka diatu lalu semua raban enda patut lenyau pekara nya.

Baka pengerami tu, bansa China iya nya entara komuniti ti mimit di Matu, tang nya diintu enggau richah ti ngaul pupu raban bansa ke bukai sama begulai ngintu pengerami nya.

Sama bisi datai Pemesai Pelilih Matu Wan Hipni Wan Mohamad, Pemancha Kaum Melanau Matu Johari RImong, Penghulu Kaum CHina Matu ke mega Chairman Komuniti China Matu Goh Moh Huat sereta urung 200 iku temuai ke bukai.

Juanda maya nya mega sama udah nyuaka ‘Angpao’ ngagai nembiak sereta orang lunggar umur ti bisi datai ba pengerami nya.