Anda di sini

TBC 2019 di Belaga richah dirami, nanggam rat kaul pupu bansa

 

BELAGA: Komuniti China nyadi raban bansa minoriti di Pelilih Belaga enggau penyampau tubuh peranak urung 1,000 iku tang datai ba hari besai Taun Baru China (TBC) deka dirami richah amat raban etnik majoriti Orang Ulu.

Begulai bebaik enggau penyerakup udah dikemeran ngelama tu laban peranak udah nerima enggau meretika budaya enggau pengawa asal pangan diri.

Peranak datai ari bansa Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, Ukit, Lahanan enggau raban etnik Orang Ulu bukai nyengkaum komuniti Melayu deka ngabang ngagai pengerami nerima pengabang TBC ti diatur bala komuniti China menua nya di Pasar Belaga.

Nitih ku Kapitan Teo Goh Tong, tetiap hari besai TBC peranak menua nya nyengkaum bala ketuai komuniti deka ngusung iya bela ngasaika berami.

Pekara ke sama mega dikunsi ex-pengereja perintah ti diatu ngatur dagang sida sebilik di Belaga, Liew Chuen Jing.

“Tebal agi bala bakih aku datai ari pupu etnik deka ngusung aku nyentuk hari ketiga TBC,” ku iya.

Komuniti China di Belaga tebal agi pedagang tang bisi sekeda ari sida mega bekereja dalam sektor perintah enggau peribit dalam pelilih bukai nyengkaum di Semenanjung Malaysia.

Ba penemu Neo Keh Seng, nyual Mee Kampua Belaga, TBC taun tu richah agi pengudah bala anak iya mulaika diri ari Sabah enggau uchu iya ti baru ada.

Seraya siku nembiak taun kepenudi ari Universiti Sultan Zainal Abidin (Uniza) Kuala Terengganu, Liew Mei May, nerima penatai peranak Belaga ba pengerami nerima pengabang TBC sida kelai kaul bebaik raban pupu etnik dalam mengeri mit di menua ulu Sarawak.

Sekeda ari bansa China ke diau di Belaga ukai semina landik bejaku dalam Jaku Melayu, tang bisi sida mega bejaku ngena jaku etnik menua nya kelebih agi jaku Kayan Kenyah lalu siku ari sida tu iya nya Penghulu Peter Hoo Chee Hin.

Bebini jadi enggau peranak menua nya ukai pekara baru ngagai komuniti China di Belaga baka dikunsi menantu indu Neo Hood Ann, Evelyn Jawa ti datai ari etnik Kenyah.

Anak Neo Ann jadi enggau bansa Iban, India ari Semenanjung Malaysia enggau Maori ari New Zealand.

Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Belaga, Datuk Liwan Lagang enggau Kaban Parlimen (MP) Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong antara bala pengabang ti nyempulang peranak bukai ngabang TBC.