Anda di sini

Ejensi ari baruh MANRED dikearap nyapai juluk ditetap manggai ba taun 2019: Uggah

KUCHING: Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah ngelalau pengereja pengawa dalam ejensi ke ari baruh kuasa Opis Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Mengeri (MANRADE) nentuka juluk ke ditetap ba 2019 dijapai.

Ku iya, Perintah Gabungan Parti Sarawak (GPS) betuaika Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg meri pengarap ngagai MANRADE ke alai agih belanja ke besai udah diberi.

“Perintah nengeri ngagihka RM450.2 juta, iya nya nambah RM227 juta tauka 101 peratus ari taun 2018.

“Ari penyampau RM450.2 juta ungkup pengawa betanam betupi nya, RM286.9 juta deka diagih nengah opis menteri,” ku iya.

Uggah mansutka jaku nya ba program ‘Amanat Pertanian 2019’ ke diatur di siti hotel ditu, kemari.

Program digulu lebih 400 iku pemesai ari ijinsi ke dibaruh kuasa MANRADE baka ke Opis Betanam Betupi Sarawak (JPS), Opis Veteriner (JPV), SALCRA sereta mega ari Gerempung Peladang Menua (PPK).

Iya ke mega Menteri MANRADE nambah Abang Johari udah meri agih belanja ke besai ngambika ejensi ulih meri servis manah ngagai rayat.

“Kitai meseti nyeliahka runding deka ngayaka diri, teulihka pemaik sereta meranka ulah seruran berasai temegah maya nyendia servis.

“Udah nyadi tanggungpengawa kitai ngemujur juluk tu ngambika rayat Sarawak teulihka pengelantang,” ku Uggah.

Ngenang kaul ke sama, MANRADE ku Uggah netapka lima bengkah industri betanam betupi ke tau dikomersial.

Ku iya, semua lima bengkah industri betanam betupi nya deka dikemansang enggau chakah dalam awak kes semak.

“Keterubah kitai meratka komoditi baka ke sawit, getah, lada enggau sagu. Kedua, utai tanam baka ke buah nenas, rian, pisang, pun nyiur sereta padi.

“Ketiga, kitai meratka pengawa nyendia pemakai ti bepelasarka industri agro lalu keempat pengawa nupi jelu baka ke chapi, kambing lalu sereta pia mega sarang burung.

“Kelima, kitai deka ngemansang industri akuakultur, iya nya nupi udang, ikan jelawat, tilapia enggau siakap,” ku uggah.

Bela datai Menteri Muda Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Mengeri Datuk Roland Sagah, Menteri Muda Betanam Betupi Dr. Abdul Rahman Ismail enggau Sekretari Mendam MANRADE Datu Ik Pahon.