Anda di sini

Pejalai projek RTP DUN Lingga nadai napi penanggul, ku Simoi

Advertisement

SRI AMAN: Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Lingga Simoi Peri udah ngelimpangka awak iya meda tikas pejalai Projek Transformasyen Menua Pesisir (RTP) DUN Lingga ti benung chakah dipejalai di Gran Stumbin Sri Aman ditu pagi kemari.

Dua projek ti benung dipejalai iya nya Projek Ngemanah Sistem enggau Entali Ai Masag ‘Culvert’ di simpang jalai Rumah Wilson Bada Gran Stumbin enggau projek Ngemanah Parit Besemin Rumah Panjai Suyong, Stumbin, Sri Aman.

Nitih ku Simoi, Projek Ngemanah Sistem enggau Entali Ai Masang ‘Culvert’ di simpang jalai Rumah Wilson Bada Gran Stumbin nya nyengkaum mega kereja ngaga parit ti betutup sereta ngemesai jalai ba teku tajam ti beungkus RM200,000.

Lalu nangkan ke nya, projek kedua iya nya projek Ngemanah Parit Besemin Rumah Panjai Suyong, Stumbin, Sri Aman iya nya pengawa ngaga sambung parit besemin sepemanjai 250 meter sereta ngengkahka ‘culvert’ dikena ngalirka ai ke Sungai Stumbin ti beungkus RM150,000.

“Kededua projek ti agi dipejalai nya udah dikemata sereta dipatau Opis Parit enggau Entali AI Sri Aman, “ ku iya nerang lebuh ti dikerandau pengarang berita maya ke meda tikas pejalai projek nya ditu kemari.

Ku Simoi nambah, nengah penembu kededua projek nya ila, tu mega deka ulih mutarka penanggul dalam sistem parit enggau entali ai ti enda diatur sebedau tu di kededua buah rumah panjai nya.