Anda di sini

Hari Kebangsaan taun tu besai reti ngerami ‘Malaysia baru’

KUALA LUMPUR: Ubah landskap politik menua tu pengudah Pengawa Bepilih Besai ke-14 (PRU14) Mei tu tadi beratika penumbuh perintah ke baru iya nya Pakatan Harapan (PH), mujur ngiring menua Malaysia lalu tu meri penganadak ke baru ngagai menua tu, ku siku orang landik akademik enggau pemerati politik menua.

Nya alai, ku sida ngerami Hari Kebangsaan taun tu deka lebih besai reti dikumbai  “pemenang rayat”.

Tang, nya enda patut ngetu naka nya aja laban rayat patut nemu tanggungpengawa diri nyadi pematau ke ngasi ngagai polisi enggau gaya iring ketuai perintah ke baru ngambi ulih mantaika aspirasi sereta nanggam agi penyerakup enggau pengelantang pupu bansa nyadi lebih tegap ke pemai nama Malaysia jemah ila, ku sida.

Lecture Fakulti Komunikasyen enggau Pelajar Media, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Ahmad Farami  Abdul Karim madah pesan ke dibantai Menteri Besai Tun Dr Mahathir Mohamad maya bejaku bejadika Bulan Kebangsaan enggau Ngitau  Jalur Gemilang kena Hari Minggu ke udah endang ngelansa pasal siti ubah ngelepaska rayat ari pekuh ti nekul pemansang enggau penanggul rama.

“Pesan tu mega mai reti iya nya diberi pulai baru ngagai rayat. Demokrasi udah nyadi chukup besai reti laban udah bisi perintah ke baru asil ari rayat enggau ungkup rayat. Tu lebih mai merdeka taun tu chukup besai reti, laban kebendar nya kuasa rayat,” ku iya.

Maya bejaku ba pengawa ke diatur ba Pulau Pinang nya, Dr Mahathir ngasaika pengerami  Hari Kebangsaan taun tu chukup besai reti laban rayat udah mujur ngelepas diri ari pegai perintah ke suba enggau nadai penyarut lalu mandangka Malaysia endang menua ke betuah sereta likun.

“Pengerami merdeka kitai chukup besai reti laban kitai ukai semina ngerami pengelepas ari kuasa pemerintah tang mega ari pemerintah ‘kuku besi’ enggau   kleptokrasi perintah suba,” ku Dr Mahathir.

Ngelansa silik, Ahmad Farami madah pesan nyerumba pengerami merdeka ari  Dr Mahathir nya ulih mai ubah ke besai ari sukut nempa semangat enggau  ulah rayat sereta ngemaruka semanggat patriotisme sida.

Kenu ku iya, rayat ngintu hari merdeka taun tu enggau pengasai ati ngenang pengulih sida dalam ngaga Malaysia baru, kelimpah ngembuan tanggungpengawa ngintu menua.

Pemerati politik, Dr Ainul Adzellie madah pengerami hari merdeka tentu lebih besai reti laban rayat nulak perintah kleptokrasi ba Pengawa Bepilih Besai ke-14 (PRU14) lalu milih perintah Pakatan Harapan.

“Pesan Tun Dr Mahathir chukup engkeman lalu tentu deka mai pangka ke besai ngagai rayat enggau menua. Rayat nulak ketuai ti ngereja pengawa makai suap dalam ngiring menua tu.

“Pengandal rayat ngagai perintah baru chukup besai lalu perintah diatu dipeda benung mantu rayat betapi enggau ungkus pengidup lalu meri Bantu Tupi Pengidup ungkup rayat ti tusah. Rayat diperansang nyukung polisi perintah ke pemaik menua nyadi lebih lantang,” ku iya.

Berebak enggau nya, pemerati politik ari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Prof Madya Dr Azmi Hassan madah pengerami hari merdeka kebendar ulih dikena nyadi penyerakup lebih agi nengah proses PRU14.

Kenu ku iya, pesan hari merdeka endang patut dirami semua rayat enda ngira nama pemutus digaga maya  PRU14 laban hari merdeka ke ngelui ari ideologi politik, mega patut badu dikeingat maya ngintu hari besai nya awakka nadai orang ngasai diri dikemelu.

Bejalai nyingkang ke mua, Azmi madah isu besai ke ditapi dalam nyambut hari merdeka taun  tu iya nya ungkus pengidup ke majak niki lalu tentu pengerami taun tu deka berasai amat nengah chaj ba genap renggat rayat.

“Diatu pangka ngurang ungkus pengidup bedau ulih diasaika laban maya udah chukai baru (Chukai Jual enggau Servis, SST) ila nyangka iya deka meri pemaik ke lebih berasai ba.

“Nyadi nyema iya amat nyadi utai ke disebut nyadi buah merdeka deka bisi reti,” ku iya seraya ngarapka bida ideologi politik enda nagang rayat begulai ngerami hari merdeka.

Pemerati politik ari Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr Syed Agil Syed Alsagoff madah, pengerami hari merdeka taun tu chukup besai reti ngagai rayat laban uya mandangka pemesai reti kuasa rayat enggau tanggungpengawa rayat dalam nentuka gaya pegai perintah ti dikedeka sida.

Ku iya, tu mega deka ngamatka peminta enggau buah penemu rayat dalam beratika demokrasi ke menyana.

“Gelumbang rayat tu mandangka tanggungpengawa genap orang beratika penau sesebengkah perintah, nya dibantai nengah undi, awak asil nya nyadi perintah ke ulih ngamatka juluk sida,” ku iya.

Iya mega matak runding, mayuh isu enggau atur polisi perintah ke patut diadu baru dikena nyungkak pengidup rayat enggau tikas penatai pemisi rayat di menua tu.

“Aku ngarapka pengerami Hari Merdeka menua taun tu ukai semina dirami dikena ngerami asil pemujur rayat numbuhka perintah baru pengudah PRU14 nya, tang mega nyadi penyungkak semangat ngagai semua rayat d menua tu negika bansa enggau menua ke disayu enggau chara ke manah,” ku iya.

Ku iya, rayat patut nyadi pematau polisi enggau atur ngiring perintah baru dalam nempa perintah Malaysia nyadi lebih manah. — Bernama