Anda di sini

Mangakan do sangop kapanaak komogoton kolidasan

Advertisement
SANGOP id koumaan nupu mantad guas poinroloi.
SANGOP id koumaan nupu mantad guas poinroloi.

SANGOP nopo nga iso kouwaan id tinimungan saintifik do Cucurbitaceae. Nointutunan nogi oh sangop id ngaran ponoriukan miagal ko cucumis sativus sontinimungan do tawadak om gorouk.

Sangop nopo nga kouwaan toi ko kinotuan panganas makan, obuli do onsokon pisamaion do mogisusuai kanas om omilo nogi do akanon poimata.

Sangop nopo nga kouwaan sumusuni poinroloi. Kiwaro ih tuwa sangop do agayo om kiwaro nogi ih tokodo. Sangop nopo nga ogumu dagangon id pasar om nogi tomu.

Ontok timpuun po, noboros do sangop nopo nga mantad id India om nokotongkop doid mogisusuai pogun.

Sangop nopo nga iso kouwaan di nakasandad do koposion tulun id soribau do pomogunan. Kiwaro noboros do notimpuunan no tulun mangakan oh sangop mantad po di timpu pomorintaan do kaisar Rom.

Raja dilo momoli do sangop mantad mogisusuai pogun id Mediteranian montok kolidasan om nogi kagarasan do tinan.

Montok kolidasan om kagarasan tinan, kapangakanan do sangop nopo nga kaanu mamatat do kulit mongoi do au osikap do kumurudut. Kaanu nogi oh kapangakanan sangop popoligkang do tuhat. Nosoriuk nogi do kaanu oh sangop papasapou do tobuk.

Kaanu nogi oh sangop momolihung do wawanit id suang tinan om mogowit kolidasan montok boogian tagayo id suang tinan.

Kapangakanan do sangop nga kapanalob nogi do kaantakan rumata tunturu om sondulu do karam.

Ontok timpu magadau, kapangakanan do sangop nopo nga kaanu monulimbang do linasu id suang tinan om koponingolig do kaantakan taraat montok tuhat om nogi morus-gorus.

Pointantu do ogumu po koburuon do sangop montok kolidasan tinan nga montok kosiwatan diti, iri-iri po do naamot. - obatherbalnusantara.com

  • oleh
  • Advertisement