Anda di sini

Staf KPM meseti bejalaika servis ti manah

 Adam nyuaka sijil APC ngagai siku ari staf PPD Miri Mohamad Rizanuddin Salaiman. Sama bisi dipeda Shirini rambau APC 2017 PPD Miri di sebuah hotel tebilang ditu, kemari.
GAWA ENGGAU MANAH: Adam nyuaka sijil APC ngagai siku ari staf PPD Miri Mohamad Rizanuddin Salaiman. Sama bisi dipeda Shirini rambau APC 2017 PPD Miri di sebuah hotel tebilang ditu, kemari.

MIRI: Staf Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) sekalika pengajar tauka raban bejalaika atur pengawa patut bejalaika servis pemadu manah ba pengawa nyeridi bala nembiak ti deka nampung pengawa megai perintah menua dudi hari.

Datuk Bandar Miri, Adam Yii madah nyadi ejen ubah ti mai pangka meruan, udah nyadi tanggungpengawa semua mantaika pengeransing kereja sereta bisi penyulut tinggi ti tau meri mayuh pemaik ngagai raban diselinting enggau menua tu.

“Nya kebuah semua raban Opis Pelajar kelebih agi di Pelilih Miri meseti mereti, nemu lalu bejalaika pangku pengawa sida empu enggau meruan sereta sinergi, ulih berunding chara holistik sereta ngelui ari selama, ngembuan nilai tambah sereta beratika ulah nempa pemanah dikena ngenegapka kualiti servis perintah,” ku iya.

Iya mansutka jaku nya rambau ‘Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang’ (APC) 2017 Opis Pelajar Pelilih (PPD) Miri di sebuah hotel tebilang ditu, kemari.

Ku iya, tetiap PPD meseri nemu bejalaika pangku pengawa diri enggau meruan dikena mantaika pengawa nya.

Pia mega ku iya, bala pengajar dipinta ngambika seruran ngemeranka budaya kereja bepenyulut tinggi nyengkaum pekara kreativiti enggau inovasyen ngenataika servis tauka asil produk bisi kualiti enggau betaraf dunya.

Sama bisi datai Pemesai Pelajar Pelilih Miri Shirini Mastura Mohamed Zulkifli enggau lebih 268 penerima APC 2017 datai ari bala staf PPD Miri, kepala pengajar, bala pengajar sekula sekondari enggau primari di kandang menua Miri.

Berebak enggau nya mega, Adam bisi nyuaka Setipikit APC ngagai bala penerima.