Anda di sini

SRI dikearap ulih nambah asil padi orang bumai di Long Semadoh

Advertisement
 Orang bumai enggau pesereta bumai ari SRI ngujika chara baru nanam padi.
BELAJAR CHARA BARU: Orang bumai enggau pesereta bumai ari SRI ngujika chara baru nanam padi.

KUCHING: Bala orang bumai ba Long Semadoh di Lawas deka ngemeranka ‘System Of Rice Intensification’ (SRI) ba pengawa bumai ti disadang NGO dikena ngangkatka pemansut asil padi ba kandang menua nya.

Ketuai Pemesai Esekutif SRI Lovely Sdn Bhd ke mega jurulatih enggau landik ba SRI, Zakaria Kamantasha madahka SRI nya metodologi agro-ekologi dikena nambahka pemansut asil beras umai paya nengah chara nukar chara bumai, tanah, ai enggau nutrien.

“Pemaik ari SRI udah dipandangka ba lebih 50 buah menua baka China, India enggau Filipina.Chara tu ulih nambahka asil 20 ngagai 100 peratus tauka lebih asil padi lalu ngurangka manggai 90 guna benih, lalu ngelimat guna ai manggai ba 50 peratus,” ku Zakaria madah ngagai The Borneo Post bedau lama udah.

“Nengah chara mantai sereta ngemeranka chara agro-ekologi tu,kami ulih mantu ngelakuka pemansang komuniti sereta pengenan enggau penegap siatem pemakai ngagai mensia mayuh enggau komuniti di Long Semadoh,” ku iya.

Ku Zakaria, iya udah ngemeranka SRI pengudah menang gelar ‘integrated organic farm’ SRI Lovely Sdn Bhd kenyau ari taun 2011.

Iya ngarapka siatem nya nyadi penambah ngagai chara asal bumai sereta mantu komuniti menua pesisir bulih penatai pemisi ti manah agi.

Nya alai,ngemujurka projek komuniti di Long Semadoh ku Zakaria, kompeni iya SRI deka bekerejasama enggau dua agi kompeni sereta NGO ti bisi kaul baka SRI Mas enggau SRI Langit Shd Bhd.

Ku iya, batang tuju projek sida tu endang ungkup pemansang enggau ekonomi komuniti menua pesisir ngambika begempung gawa nambahka pemansut pemakai di Malaysia.

Ku Zakaria, dagang sosial nya meri aspirasyen ngagai kuasa ekonomi menua pesisir enggau umai ke mit laban sida gawa terus begulai enggau komuniti mai asil produk sida ngagai mensia mayuh.

“Ke pemadu beguna, kami nentuka pengawa ti dikereja orang bumai nya dipampas ngena penatai pemisi ti manah nengah chara rega ke patut. Kelimpah ari nya, kami komited ke alai minimum 30 peratus penguntung ari SRI Langit nya dikena mantaika teknologi ke patut ngagai komuniti dikena ngurangka penyampau pengereja pengawa tang nambahka pemansut asil,” ku iya seraya madhka komuniti ti ngemeranka sistem nya endang deka teulihka pemaik ari nya.

Iya madah, worksyop pengelamaa dua hari nya berang pasal teori enggau metodologi ti ngemeratka mandangka chara praktikal belatih nguna nya ba umai.

Ku iya, Long Semadoh endang tebilang nama ngeluarka beras “Beras Adan,” bemacham bansa besal asai ari tanah tinggi di Borneo.

Pesereta ari Singa Buas, Long Semadoh lebuh dikerandau pengarang berita madahka projek komuniti ke baka nya enda diterima manah orang bumai di menua nya seraya ngarapka nya ulih nambahka asil padi serat nambahka penatai pemisi sida.

“Kami meri terima kasih ngagai jurulatih ti udah mantu sereta bekunsika pengelandik sida enggau kami. Kami seka seruran ngelaluka sebarang metodologi ti ulih mantu kami di menua pesisir Sarawak kelebih agi ba pengawa ngeluarka asil padi, ku iya.

Singa madah, iya gagit endar ati deka ngetau lalu meda asil nya.

Sepenyampau 84 iku pesereta udah ngulu woksyop SRI ke diatur pengelama dua hari nya lalu program komuniti ungkup orang bumai di Long Semadoh berengkah kena 17 Julai tu tadi.

Advertisement